Решение №75/29.06.2021 по дело №594/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 75

  София, 29.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на двадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 594 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 303, ал.1, т.4 ГПК.

  Образувано е по две молби за отмяна на влязлото в сила решение № 91 от 22.10.2020 г. по гр. д. № 4284/2019 г. на ВКС, I-во г. о., подадени от М. А. И. и А. М. И..

  Молителите твърдят, че посоченото решение е постановено във втората фаза на съдебна делба, по която те са страни. С него съставът на ВКС е признал на другия съделител Н. Д. Б. правата на владелец на сградата, построена от него в съсобственото дворно място без валидно учредено право на строеж, поради което е осъдил молителите да му заплатят в съответствие с притежаваните от тях идеални части от съсобствеността съответно сумите от 39 625,75 лв. и 39 262,01 лв., представляващи припадащите им се части от увеличената стойност на имота в резултат на изграждане на сградата. Това решение обаче противоречи на решение № 205 от 06.10.2014 г. по гр. д. № 2399/2014 г., постановено от ВКС в първата фаза на делбата. Спорният въпрос в първата фаза е бил дали Н. Д. Б., който е извършил строителство на сградата въз основа на негодно заявление по чл.56, ал.3 З. /отм./, е имал качеството на неин владелец, съответно дали е могъл да придобие сградата, а и целия съсобствен имот, по давност. Съставът на ВКС е приел, че заявлението по чл.56, ал.3 З. /отм./, което не изхожда от всички съсобственици, не представлява акт на открита демонстрация на завладяване на чуждите идеални части върху ограниченото вещно право, респ. върху построената сграда, т.е. не придава на Н. Б. качеството на владелец, а той е останал държател на идеалните части на останалите съсобственици. Според молителите е налице противоречие между двете решения на ВКС по въпроса в какво качество Н. Б. е извършил подобренията – като владелец на имота, или като съсобственик, който само държи частите на останалите съсобственици. Това сочи на основанието по чл.303, ал.1, т.4 ГПК.

  Ответникът в производството Н. Д. Б. оспорва молбите. Счита, че основанието по чл.303, ал.1, т.4 ГПК е способ за отмяна на неправилното от двете противоречиви решения по един и същ материалноправен спор, а настоящият случай не е такъв. Не са налице предпоставките на т.5 на ТР № 7/31.07.2017 г. по тълк.д. № 7/2017 г. на ОСГК, което разглежда кога има идентичност в предмета на две дела, даваща основание за отмяна по чл.303, ал.1, т.4 ГПК. Настоящият случай не осъществява изискванията за отмяна по чл.303, ал.1, т.4 ГПК, тъй като едното решение има за предмет само въпроса за наличието на съсобственост и произтичащото от това потестативно право на делба и този предмет не се включва в предмета на делото във втората фаза. Извън обективните предели на силата на пресъдено нещо на решението от първата фаза са преюдициалните правоотношения между същите страни.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, приема следното:

  Основанието за отмяна по чл.303, ал.1, т.4 ГПК предполага наличието на две противоречиви решения, постановени между същите страни, за същото искане и на същото основание.

  Според т.5 на Тълкувателно решение № 7 от 31.07.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2014 г., ОСГТК, идентичност в предмета на влезлите в сила съдебни решения като основание за отмяна на неправилно решение по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК е налице не само при пълен обективен и субективен идентитет по отношение на предмета и страните по делата, но и когато са разрешени по различен начин правни въпроси, включени в предмета на делото, по който се формира сила

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари