Определение №75/01.06.2021 по дело №1739/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  определение по ч.гр.д.№ 1739 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 75

  София, 01.06. 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 1739 по описа за 2021 г. приема следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на А. С. С. срещу определение № 260293 от 05.02.2021 г. по в.ч.гр.д. № 26 от 2021 г. на Бургаския окръжен съд, гражданско отделение, I-ви въззивен граждански състав, с което е потвърдено определение № 261472 от 25.09.2020 г. на Бургаския районен съд за прекратяване на гр.д.№ 186 от 2020 г.

  В частната жалба се поддържа, че обжалваното определение е неправилно. Като основания за допускане на касационното обжалване се сочат чл.280, ал.2 ГПК в хипотезата на очевидна неправилност на определението, чл.280, ал. 1, т.1 ГПК /противоречие с решение № 123 от 14.11.2019 г. по гр.д.№ 4370 от 2018 г. на ВКС, ГК, II г.о., Тълкувателно решение № 3 от 15.07.1993 г. по гр.д.№ 2 от 1993 г. на ОСГК на ВС, Тълкувателно решение № 3 от 28.03.2011 г. по тълк.д.№ 3 от 2010 г. на ОСГК на ВКС, определение № 451 от 14.04.2011 г. по гр.д.№ 1271 от 2010 г. на ВКС, ГК, III г.о., решение № 1191 от 24.11.2008 г. по гр.д.№ 3403 от 2007 г. на ВКС, ГК, IV г.о., решение № 81 от 17.02.2012 г. по гр.д.№ 506 от 2011 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 196 от 10.10.2014 г. по гр.д.№ 2362 от 2014 г. на ВКС, ГК, I г.о. и решение № 97 от 03.05.2016 г. по гр.д.№ 125 от 2016 г. на ВКС, ГК, I г.о./ и чл.280, ал.1, т.3 ГПК по следния правен въпрос, посочен от жалбоподателя и доуточнен от ВКС както следва: Допустим ли е иск с правно основание чл.54, ал.2 ЗКИР за установяване, че един имот не е съсобствен /че в кадастралната карта има непълнота, изразяваща се в непосочване на границата между два самостоятелни и собствени на различни лица имоти и заснемането им като един общ имот /парцел//, при влязло в сила решение за допускане на делбата на този имот и при липса на настъпили след решението за допускане на делбата промени в регулационния план или в ПУП относно границите на имота ?

  В писмен отговор от 23.03.2021 г. пълномощникът на ответника [община] оспорва частната жалба. Моли обжалваното определение на Бургаския окръжен съд да не бъде допускано до касационно обжалване, а евентуално- частната жалба да бъде оставена без уважение като неоснователна. Претендира и за присъждане на юрисконсулско възнаграждение по делото на ВКС.

  Останаланите ответници А. М. Д., В. С. Д. и З. С. С. не вземат становище по частната жалба.

  Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение, приема следното: Частната жалба е подадена от легитимирана страна /ищец по делото, което е прекратено/, в срока по чл.275, ал.1 ГПК и срещу акт на въззивен съд, с който по същество се оставя без уважение частна жалба срещу определение на първоинстанционен съд за прекратяване на делото. Съгласно чл.274, ал.3, т.1 ГПК, този акт подлежи на касационно обжалване при наличие на някое от посочените в чл.280, ал.1 или ал.2 ГПК основания за това.

  В случая не са налице сочените в частната жалба и в изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК основания за допускане на касационното обжалване на определението на Бургаския окръжен съд поради следното: За да потвърди първоинстанционното определение за прекратяване на делото по предявения от А. С. С. срещу [община], А. М. Д., В. С. Д. и З. С. С. иск по чл.54, ал.2 ЗКИР за поправка на непълнота в кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изразяваща се в неотразяването на бивши имоти с пл.№ ..... и № ..... като два самостоятелни имоти /а напротив- заснемането им като

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари