*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За обхвата на застрахователното покритие по задължителна застраховка „Професионална отговорност на проектанта, строителя и лицето, упражняващо строителен надзор“.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на шестнадесети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ:
Вероника Николова, Мадлена Желева

със секретар Валерия Методиева, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ ****** по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Линднер България“ ЕООД, [населено място], срещу решение № ******г. от Софийски апелативен съд, с което е отменено решение № ******г. на Софийски градски съд и е отхвърлен предявеният от касатора против ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД, [населено място], иск с правно основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./ във връзка с чл.171, ал.1 ЗУТ за заплащане на сумата от 150000 лв., представляваща застрахователно обезщетение за вреди от лошо изпълнение на задълженията на застрахования проектант „Архитектурно бюро Димитров“ ООД по договор за извършване на проекто-проучвателни работи от 26.10.2009г. и неговите изменения, ведно със законната лихва от 15.12.2016г. и е потвърдено първоинстанционното решение в частта за отхвърляне на иска до сумата от 185447,52 лв.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно с оглед на приетите обективни предели на задължителната отговорност на проектанта, относно придаденото значение и тежест на съгласуването на проектите с всички участници в проектирането и строителството и по отношение кредитирането на заключенията на техническите експертизи и приетите въз основа на тях факти по спора. Моли решението да се отмени и предявеният иск да се уважи. Претендира заплащане на разноските по делото.

Ответникът оспорва жалбата, като възразява, че липсва уговорка за допълнително покритие на отговорността на проектанта за неизпълнение на задълженията му по договора за проектиране.

Третите лица помагачи „Алианц България“ АД, [населено място] и „Сентилион“ ООД, [населено място], не вземат становище по жалбата.

Третото лице помагач „Интерстройконтрол“ ООД, [населено място], заявява, че искът е неоснователен, тъй като не е доказана причинно - следствената връзка между настъпилите вреди и лошото проектиране.

Третото лице помагач „Аксис Клима“, [населено място], оспорва жалбата с доводи, че липсва разграничение на договорното неизпълнение на различните участници в проектирането и строителството, както и че отговорността на застрахователя е само при деликт.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, І т.о. констатира следното:

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за безспорно по делото, че ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Определение №70/17.02.2022 по дело №713/2021 3
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    За обхвата на застрахователното покритие по задължителна застраховка „Професионална отговорност на проектанта, строителя и лицето, упражняващо строителен надзор“.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари