Решение №74/16.07.2021 по дело №4064/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 74

  София, 16.07.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на двадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 4064 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на „СИ ЕЛ“ ООД /в несъстоятелност/ срещу решение № 1421 от 01.07.2020 г. по в. гр. д. № 5346/2018 г. на Софийски апелативен съд.

  Жалбоподателят оспорва решаващия извод на въззивния съд, че след разваляне на договора за учредяване на право на строеж по отношение на изградената от него сграда, той няма право да получи от собствениците на земята стойността на подобренията, тъй като се е разпоредил с правото на строеж за отделни обекти в сградата и по този начин е получил плащане на сумата, която е вложил в строителството. Счита, че има право да получи от собствениците на земята стойността на подобренията, като се позовава и на обстоятелството, че не се е разпоредил с всички обекти в сградата.

  Ответниците в производството Д. Б. А., Ж. Б. Й., А. Ю. Й., М. Б. М. и А. К. М. оспорват жалбата. Считат, че жалбоподателят се е разпоредил с всички обекти, за които е притежавал право на строеж, затова няма право да търси стойността на подобренията /построената от него сграда/. Общата стойност на средствата, които той е получил от продажбите, заедно със стойността на дяловото му участие в дружеството, в което е апортирал част от обектите, възлиза на 681 412 лв., а реално получената от него сума е 1 590 000 лв., което надхвърля стойността на построеното. Отделно от това според ответниците не е доказано, че построеното е годно за довършване, поради което считат, че не са се обогатили неоснователно за сметка на жалбоподателя. Считат, че ако бъдат осъдени да заплатят подобренията, решението ще бъде несправедливо освен по изложените причини, но и защото не са могли да упражнят правото си на съдебно прихващане заради отказа на съда да приеме за съвместно разглеждане техен насрещен иск за пропуснати ползи, неустойки и други вреди, а отделно от това поради незнание, че срещу жалбоподател е открито производство по несъстоятелност, те не могли да предявят вземането си срещу него в срока по 685 ТЗ. Считат, че ако на жалбоподателя бъдат присъдени някакви суми за подобрения, от тях трябва да се приспаднат разходите за архитектурни проекти, такса за разрешение за строеж, дължим ДДС, печалба от 10 % и др., описани в заключението на вещото лице, както и получените суми от продажби на право на строеж, както и цената на извършения апорт на правото на строеж за определени обекти.

  С определение № 91/15.03.2021 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса следва ли въззивният съд да обсъди в тяхната взаимна връзка всички доказателства по делото, становищата и доводите на страните. За да се произнесе, съставът на ВКС приема следното: С обжалваното решение състав на Софийски апелативен съд е отменил решението от 01.06.2018 г. по гр. д. № 5679/2014 г. на Софийски градски съд, I-13 с-в, и е отхвърлил предявения от „СИ ЕЛ 2003“ ООД /н./ срещу Д. Б. А., Ж. Б. Й., А. Ю. Й., М. Б. М. и А. К. М. иск за заплащане на сумата от 1 556 196,70 лв., представляваща направени от ищеца полезни разноски в собствения на ответниците недвижим имот, представляващ УПИ .... от кв.... по плана на [населено място], местност „М. л.-изток“.

  Ответникът А. Й. е конституиран в процеса на основание чл.220 ГПК и видно от представеното по делото удостоверение за наследници и от подадените молби, бащиното му име е Ю., а не Ю..

  Въззивният съд е приел, че предявеният от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари