Решение №74/02.06.2021 по дело №4024/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 74

  гр. София, 02.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  при участието на секретаря С. Т., като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 4024 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307 ГПК.

  С определение № 32 от 12.02.2021 г., постановено по настоящото дело, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение е допуснал до разглеждане молбата вх. № 48468/12.08.2020 г. на Д. Р. Б. (идентична с Д. Р. С. и Г. Р. Т. съгласно представена декларация за идентичност на лице с различни имена), гражданка на САЩ и РБ, с ЕГН [ЕГН], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязлото в сила решение № 3495 от 27.10.2015 г. по гр. д. № 12935/2014 г. на Пловдивския районен съд, с което е уважен предявеният от М. Г. К. и З. Г. К. срещу Д. Р. С. иск с правно основание чл. 108 ЗС за предаване владението върху най-югозападната част от собствения на ищците имот № * по КВС за землището на [населено място], обл. Пловдивска, която част е с площ от около 60 кв. м и попада между мисленото продължение на запад на северната граница на имот № *, част от стената по западната граница на имот № *, с дължина 8.14 м, оградата по южната граница на най-югозападната част от имот № *, с дължина 7.28 м, и масивната ограда по западната граница на имот № *, започваща от най-югозападната точка на този имот и достигаща до точката, в която се пресича с мисленото продължение в западна посока на северната граница на имот № *.

  В молбата се излага, че въз основа на съдебното решение е издаден изпълнителен лист № 858/26.01.2016 г. и е образувано изп. дело № 20198230400355 на ЧСИ М. К..

  Сочи се, че на 12.05.2020 г. Д. Р. С., чрез пълномощника си, получила покана за доброволно изпълнение, от която разбрала, че е осъдена да предаде владението на описаната по-горе част от 60 кв. м. Д. С. твърди, че срещу нея не е било водено гражданско производство, същата не е била призовавана на адреса си и не са й били връчвани каквито и да било съдебни книжа, по имотната й партида не е вписвана искова молба, нито е отбелязвано съдебно решение. Сочи, че не отговаря на действителността направената от съда по гр. д. № 12935/2014 г. констатация, че тя е чужда гражданка без адрес за призоваване в страната, като по този начин е било нарушено правото й на защита в гражданския процес. Излага, че в гражданското производство съдът не е изчерпал всички процесуални способи, не е направил съответните справки в публичните регистри. Съдебното решение е постановено при непълнота на доказателствата, тъй като площта, която следва да бъде предадена, е определена на база свидетелски показания, дадени от бащата и първи братовчед на ищците. По делото не е назначавана и изслушвана експертиза, която да установи доколко са верни твърденията на ищците и доколко претендираната площ наистина попада в имота, владян от Д. Р. С. и Д. Р. Х. Липсва скица, която да е неразделна част от съдебното решение, заверена от съда, на която скица да е обозначена площта, предаването на владението на която се иска.

  Молителката иска от съда да отмени решение № 3495/27.10.2015 г., постановено по гр. д. № 12935/2014 г. по описа на Пловдивски районен съд, влязло в сила на 14.11.2015 г., и върне делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, с указания разглеждането на делото да започне от фаза изпращане на исковата молба за отговор по реда на чл. 131 ГПК.

  От ответниците по молбата М. Г. К. и З. Г. К. е постъпил отговор, в който са изложени съображения за недопустимост на молбата, както и за нейната неоснователност.

  Калайджиеви твърдят, че не е спазен тримесечният срок по чл. 305 ГПК, както и че не са налице сочените

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари