Разпореждане №74/14.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  [населено място], 14. 05. 2021 година

  Галина Тонева – председател на второ наказателно отделение във Върховен касационен съд, като разгледах искането от С. Н. С., подадено чрез адвокат Д. А. до Апелативен съд-гр. П. и препратено с разпореждане от заместник-председателя на съда до ВКС и постъпило с вх.№4071/13.05.2021 г. на ВКС за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 106/2020 г. по описа на Окръжен съд – [населено място],

  установих:

  С присъда № 4 от 27.01.2020 г., постановена по н.о.х.д. № 91/2018г. Районен съд – [населено място], признал подсъдимия С. Н. С. за виновен за извършено престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК, като му наложил наказание „пробация“ д пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 10 месеца, както и глба в размер на 1000 лева.

  Окръжен съд – [населено място] с решение № 260030 от 05.11.2020 г., постановено по в.х.о.х.д. № 106/2020 г., изменил първоинстанционната присъда, като намалил срока на наложеното наказание „пробация“ с включените пробационни мерки на 6 месеца и отменил наказанието „глоба“.

  Подаденото искане за възобновяване е на основание чл.422, ал.1, т.5 от НПК с релевирани искания за допуснати съществени нарушения по чл. 348, ал.1, т. 1-3 от НПК, предвидени в съответната разпоредба по Глава тридесет и трета от НПК.

  С разпореждане № 43 от 10.05.2021 г. заместник-председателя на Апелативен съд-гр. П. е отказал образуване на производство по подаденото искане за възобновяване и е изпратил искането ведно с цялото дело по компетентност на ВКС поради това, че наказателното производство срещу осъдения С. е проведено по реда на чл. 269, ал. 3, т. 1, 2 и 4, б.“а“ от НПК.

  Препратеното по този начин от апелативния съд искане за възобновяване с оглед образуване на производство пред ВКС е недопустимо.

  Независимо, че инстанционното развитие на делото спрямо осъдения С. С. е проведено в негово отсъствие-задочно, то подаденото искане до апелативния съд не съдържа никакви констатации и възражения от страна на осъдения и неговия защитник за нарушено право на защита, поради неприсъствието на осъдения в наказателния процес, т.е. не е посочено искане свързано с основанието по чл. 423, ал.1 от НПК.

  При така изпратеното по компетентност към ВКС наказателно производство, за касационната инстанция не съществува възможност по служебен ред да образува производство по възобновяване единствено по направените констатации в разпореждането на Апелативен съд-гр. П., без в самото искане да са посочени основанията и доводите касаещи разпоредбата на чл.423, ал.1 от НПК.

  Съгласно разпоредбата на чл. 424, ал. 1 от НПК, както и по посоченото основание по чл.422, ал.1, т. 5 от НПК на основата на което са развити доводите и възраженията в подаденото искане, делото следва да бъде върнато на Апелативен съд-гр. П. по компетентност.

  С оглед гореизложеното,

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на производство за възобновяване пред Върховен касационен съд.

  Делото ведно с искането за възобновяване да се върне на Апелативен съд-гр.П..

  Преписи от разпореждането да се изпратят на С. Н. С. и адвокат Д. А. за сведение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  м.л.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари