Определение №74/23.01.2015 по дело №6043/2014

Спорът е разрешен с Решение № 167 от 29.05.2015 г. по гр. д. № 6043/2014


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За обективните предели на силата на пресъдено нещо на решението по иск за обявяване на предварителен договор за окончателен при неплащане на част от уговорената цена и за тежестта на получилия плащане да докаже основанието на което го е получил.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и първи януари две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ:
Марио Първанов, Борис Илиев

като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 6043 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Обжалвано е решение № 281/11.07.2014 на Врачанския окръжен съд по гр.д. № 366/2014, с което е потвърдено решение № 253/07.04.2014 на Врачанския районен съд по гр.д. № 2718/2013 в частта, в която са отхвърлени над размера на 3.000 лева предявените искове за връщане на даденото без основание по чл. 55 ЗЗД със законни лихви по чл. 86 ЗЗД.

Недоволен от решението е касаторът Д. Ф. Ф., представляван от адв. П. П. от ВАК, който го обжалва в срок, като счита, че въззивният съд се е произнесъл по процесуалноправинте въпроси за обективните предели на силата на пресъдено нещо на решението за отхвърляне на иск за обявяване на предварителен договор за окончателен поради неплащане на част от уговорената цена и за тежестта на получилия плащане да докаже основанието на което го е получил, които (въпроси) са решени в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, разрешават се противоречиво от съдилищата и имат значение за точното прилагане на закона и развитието на правото.

Ответницата по жалбата Ц. И. Г. не изразява становище.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като констатира, че обжалваното решение е въззивно, както и че паричната оценка на предмета на делото не е под 5.000 лева, намира, че то подлежи на касационно обжалване. Жалбата е подадена в срок, редовна е и е допустима.

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че при сключването на предварителния договор за продажба на имот срещу сумата 14.500 лева ищецът, като купувач, е платил сумата 2.000 лева капаро, както и сумата 11.500 лева, която да остане у продавачката до изповядането на окончателния договор, когато да бъде изплатена и сумата 1.000 лева. Предварителният договор е обявен за окончателен при условие, че ищецът заплати остатъка от цената в размер на 12.500 лева, след което съдебното решение е обезсилено, тъй като ищецът е заплатил само сумата 1.000 лева. Ответницата не дължи връщане на сумата 11.500 лева на отпаднало основание, тъй като със сила на пресъдено нещо по иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е установено, че по предварителния договор ищецът е платил само 2.000 лева, , а въз основа на решението за обявяване на предварителния договор за окончателен – само 1.000 лева.

Касационното обжалване следва да бъде допуснато, тъй като поставените правни въпроси обуславят решението по делото и са решени в противоречие с практиката на Върховния касационен съд.

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА касационното обжалване на решение № 281/11.07.2014 на Врачанския окръжен съд по гр.д. № 366/2014 в частта, в която са отхвърлени над размера на 3.000 лева предявените искове за връщане на даденото без основание по чл. 55 ЗЗД със законни лихви по чл. 86 ЗЗД, както и в частта за разноските.

Указва на касатора Д. Ф. Ф. и му предоставя възможност в едноседмичен срок от връчване на определението да внесе по сметка на Върховния касационен съд такса за разглеждане на касационната жалба в размер на 510,00 лева като представи документ за извършения превод.

Делото да се докладва за насрочване след представянето на документ за внесената такса или изтичането на срока за това.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари