Определение №73/22.02.2021 по дело №3876/2020

Спорът е разрешен с Решение №60088/06.07.2021 по дело №3876/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За приложението на презумпцията на чл. 92 ЗС в хипотеза когато се прехвърля правото на собственост върху поземлен имот, без изрично да са посочени сградите и подобренията в него.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 3876 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 4439 от 22.07.2020г. по гр.д. № 7499/2019г. на Софийски градски съд. С него е потвърдено решение № 78884/28.03.2019г. по гр.д. № 32530/2016г. на Софийски районен съд, 48 състав. С първоинстанционния акт е уважен предявения от М. Н. П. и Т. И. П. против С. Е. Я. /понастоящем починала и заместена от наследника си А. В. М./, Я. Г. М., А. В. М. и Г. П. М. иск за установяване правото на собственост върху два поземлени имота в [населено място]: УПИ * в кв. 2 по плана на селото, с площ 500 кв.м., представляващ ПИ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри, с площ 512 кв.м. и УПИ * в кв.2 по плана на селото, с площ 450 кв.м., съставляващ ПИ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри, с площ 438 кв.м., и двата имота в урбанизирана територия, предназначени за ниско застрояване. С решението е отхвърлен предявения между същите лица ревандикационен иск по чл.108 ЗС досежно еднофамилна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 57 кв.м., представляваща самостоятелен обект с идентификатор ****, построена в ПИ с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място].

Мотиви

Срещу решението са подадени две касационни жалби.

Ищците по иска М. Н. П. и Т. И. П. обжалват отхвърлянето на иска по чл.108 ЗС досежно жилищната сграда. Считат решението за неправилно поради грешно приложение на материалния закон. За обосноваване достъпа до касационно обжалване поставят правен въпрос по приложението на чл.92 ЗС, а именно дали при прехвърляне на поземления имот се счита, че приобретателят придобива и подобренията и сградите в него, ако те не са изрично изключени от предмета на гражданскоправната сделка. Поддържа се основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК с посочена практика на Върховния касационен съд; сочи се и основанието по чл. 280, ал.2, пр.3 ГПК.

Ответниците по иска Я. Г. М., А. В. М. и Г. П. М. обжалват уважаването на установителния иск за двата поземлени имота. Считат, че съдът необосновано и в разрез с доказателствата не е уважил поддържаното от тях възражение за симулативност на сделката от 18.08.2010г., с която ищците са закупили имотите. Претендират допускане на касационно обжалване поради очевидна неправилност с оглед грешно тълкуване на разпоредбите на чл. 164, ал.1 ГПК, т.1 и 3, чл. 235 ГПК и чл. 236 ГПК. Сочат и основанието по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК поради противоречие с практиката на ВКС по въпросите: 1/ следва ли въззивният съд да съобрази решението с всички доводи на страните и събраните доказателства, свързани с тези доводи, относими към правно релевантните факти; 2/ може ли обратният документ да е под формата на договор /двустранна сделка/ или едностранно писмено изявление; в последния случай, за да се цени като обратно писмо, необходимо ли е да има поведение у насрещната страна, което да признава изявлението.

Страните взаимно оспорват жалбите си.

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационните жалби са подадени в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и са допустими.

Производството е по установителен иск за собственост на два поземлени имота в [населено място] и ревандикационен иск за построената в единия от имотите жилищна сграда. Ищците М. П. и Т. П. са придобили от С. Е. Я. с договор за покупко-продажба от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари