Разпореждане №73/13.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 73

  гр. София, 13.05.2021 година

  Галина Тонева – председател на второ наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах подаденото от Г. П. С. искане за възобновяване на н.о.х.д. № 258/2016 г. по описа на Окръжен съд – [населено място], с входящ № 4088 от 13.05.2021 г. по описа на ВКС,

  УСТАНОВИХ:

  Осъденият Г. П. С. е направил искане за възобновяване на основание чл. 422, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК на н.о.х.д. № 258/2016 г. по описа на Окръжен съд – [населено място].

  С решение № 46 от 20.10.2020 г. по к.н.д. № 157/2020 г. по описа на ВКС, 3 н.о., образувано по касационна жалба на защитника на подсъдимия С., е оставена в сила присъда № 204 от 1.10.2019 г. по в.н.о.х.д. № 372/2018 г. по описа на Апелативен съд – [населено място], с която е отменена частично присъда № 15 от 2.02.2018 г. по в.н.о.х.д. № 258/2016 г. по описа на Окръжен съд – [населено място]. Искането на осъдения Г. П. С. за възобновяване на производството по наказателното дело не може да инициира производство пред ВКС по реда на глава тридесет и трета от НПК, тъй като съгласно чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК наказателното дело се възобновява, когато съдебният акт не е бил проверяван по касационен ред по жалба на страната, в чийто интерес се иска отмяната. В случая, въззивната присъда e проверявана по касационен ред по жалба на подсъдимия, подадена от неговия защитник, ведно с допълнение към нея, подадено лично от подсъдимия, и с присъда № 46 от 20.10.2020 г. по к.н.д. № 157/2020 г. на ВКС, 3 н.о. е оставена в сила, с оглед на което искането за възобновяване, подадено от осъдения, се явява недопустимо. Що се отнася до предвидената възможност в чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК да се иска възобновяване на съдебни актове по чл. 354, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от НПК при допуснати съществени нарушения по чл. 348, ал. 1, т. 1 – т. 3 от НПК следва да се посочи, че настоящият случай не попада в тези хипотези. С решението си ВКС е оставил в сила присъдата на въззивния съд на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 от НПК.

  С оглед на изложеното,

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на производство по реда на глава тридесет и трета от НПК пред Върховния касационен съд по подаденото от Г. П. С. искане за възобновяване на н.о.х.д. № 258/2016 г. по описа на Окръжен съд – [населено място], с входящ № 4088 от 13.05.2021 г. по описа на ВКС.

  Делото, ведно с искането, да се върне на Окръжен съд – [населено място].

  Препис от разпореждането да се изпрати на Г. П. С..

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  А.Н. ( ГАЛИНА ТОНЕВА )


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари