Решение №73/26.07.2021 по дело №259/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  Р Е Ш Е Н И Е

  №. 73

  Гр. София,26 юли 2021год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в открито съдебно заседание на петнадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

  КРАСИМИРА МЕДАРОВА

  при участието на секретаря ИЛ. ПЕТКОВА

  и след становище на прокурора от ВКП, П. МАРИНОВА, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно дело № 259/2021год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството пред ВКС е по реда на глава ХХІІІ от НПК.

  Образувано е по касационен протест на прокурор при Софийска Градска прокуратура /СГП/ срещу нова въззивна присъда № 260026/12.10.2020 г. на Софийски Градски съд /СГС/, наказателно отделение, 3-ти въззивен състав, постановена по в.н.о.х.д. № 2843/2020 г.

  В протеста са релевирани касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Иска се отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг въззивен състав на същия съд. Оплакването по чл.348, ал.1, т.2 от НПК се мотивира с ограничаване правата на прокурора, чрез игнориране на част от събраните доказателства и превратно тълкуване на други, довело до опорочаване процеса на формиране на вътрешното убеждение на градския съд по фактите на обвинението. Нарушението на материалния закон се извежда от неправилна правна оценка на поведението на подсъдимия по изписване на текст върху Паметника на Съветската армия като форма на публично изразена политическа позиция и изразено мнение, а не като действия, представляващи грубо нарушаване на обществения ред и показване на явно неуважение към обществото. В протеста проявата на дееца се оценява като хулиганска, поради несъвместимостта й с принципите, върху които е изградено нормалното съществуване на обществото. Прокурорът цитира практика на ВС, Р № 199/23.06.1977 г., което счита, че подкрепя изразената в протеста позиция за допуснато нарушение на закона при постановяване на оправдателната присъда.

  В съдебно заседание пред касационната инстанция, прокурорът от Върховна касационна прокуратура / ВКП / не поддържа въззивния протест срещу присъдата на градския съд, като я намира за правилна и законосъобразна и счита, че следва да бъде оставена в сила. Оценява поведението на подсъдимия по поставяне на надпис върху паметник като писмена реч, с която свободно е изразил гражданската си позиция срещу посещението на френски политик, който е бил на посещение в Р България на процесната дата и отношението си към емигрантската криза. Сочи, че ограничаването на правото на свободно изразяване е нарушение по чл.10 от Европейската конвенция за защита правата на човека, / ЕКПЧ/ каквото нарушение е и осъждането на подсъдимия Д. за подобно изразяване чрез художествени средства. Посочва, че въпросът за нанесените щети, които подлежат на репариране следва да се разгледа отделно, но поради липса на искане от страна на прокуратурата в предходните инстанции не може да бъде обсъждано в настоящото производство.

  Подсъдимият Д., редовно уведомен за съдебното заседание пред ВКС не се явява. Представлява се от упълномощения защитник, адв. Г., която застъпва становището, че протестираната присъда като правилна, законосъобразна и добре мотивирана следва да се остави в сила по съображенията, изложени от прокурора при ВКП.

  Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като обсъди доводите от касационния протест на прокурора при СГП и становищата на страните от съдебно заседание, в рамките на законовите си правомощия по чл.347, ал.1 от НПК, намира за установено следното:

  С присъда от 11.11.2019 г. на Софийски Районен съд, наказателно отделение, 136-ти състав, постановена по н.о.х.д. № 474/2019 г. подсъдимият Т. С. Д. е признат за виновен в това, че на 15.11.2018 г. около 23,10 часа в [населено място], в парк Княжевска градина, извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно изписал със спрей надпис „REFUGEES WELCOME LE PEN GO HOME“ по Паметника на Съветската армия – престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глоба

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари