Решение №73/14.07.2021 по дело №2589/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 73

  София 14.07.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на деветнадесети май, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  при секретаря Славия Тодорова

  изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 2589/2020г.

  Производството е по реда на чл.290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на И. М. Ю., [населено място], [община], чрез процесуалния му представител адвокат В. Д., срещу въззивно решение №125/23.04.2020г. по гр. дело № 90/2020г. на Окръжен съд - Пазарджик.

  С определение № 44/09.02.2021г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение за проверка съответствието с практиката на ВКС на даденото във въззивното решение разрешение по обобщения въпрос относно елементите от фактическия състав на придобивната давност по чл.79,ал.1 ЗС и допълнителните признаци на владението като относим в конкретния случай към качеството владелец на член на домакинството на собственик на недвижимия имот.

  Касаторът сочи неправилно прилагане на материалния закон, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила – основания за отмяна по чл.281,т.3 ГПК.Твърди, че въззивният съд необосновано е приел, че ищцата е придобила по давност имота, без да са доказани всички елементи от фактическия състав на чл.79,ал.1 ЗС, както и че е налице промяна в намерението да свои имота, тъй като тя е била негов държател.

  Ответникът по касационната жалба Х. А. Ю., [населено място], чрез пълномощника си адвокат Н. Р., счита касационната жалба за неоснователна.

  Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., при проверка на заявените в касационната жалба касационни основания, намира следното:

  С обжалваното решение е потвърдено решение №380/2019г. по гр.д.№970/2018г. на Районен съд – Велинград. С последното е допусната съдебна делба, при равни квоти, между Х. Ю. и И. Ю. на поземлен имот, за който регулацията е приложена, означен на приложената скица като УПИ *, с площ от 1215 кв.м., който е образуван от ПИ №*, с площ от 1215 кв.м., в кв. № 12, по регулационния план на [населено място]. Въззивният съд е приел от фактическа страна, че процесното дворно място, заедно с построените в него къща на два етажа и плевня /които не са предмет на иска за делба/, е било собственост на Д. Х. и И. Х. /съпрузи от 1946г./, за което е съставен констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка № 83/1994г. Д. Х. е починала на 07.07.1998 г. и нейни наследници по закон са И. Х. - съпруг, починал на 25.11.2009 г., М. Ю. - син, А. Ю. - син, починал на 14.04.1998 г. Ищцата Х. Ю. е съпруга на А. Ю.. С нот.акт № 584/2002г. И. Х. е дарил на Х. Ю. следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда- първи етаж от жилищна сграда- къща на два етажа, на застроена площ от 95 кв.м., построена върху поземлен имот, находящ се в строителните граници на населеното място, целият с площ от 1185 кв.м., парцел *, отреден за имот пл. № *, кв. № 12, по РП. С нот. акт № 187/2017 г., поправен с нот.акт № 39/2018г., М. Ю. е прехвърлил правото си на собственост на ответника И. Ю. върху поземлен имот, за който регулацията е приложена, означен на приложената скица като УПИ *, с площ от 1215 кв.м., който е образуван от ПИ №*, с площ 1215кв.м. Съществуващата СИО между Д. и И. Х. по отношение на процесния недвижим имот е прекратена при хипотезата на чл. 26, ал. 1, пр. 1 СК от 1985 г. (отм.) със смъртта на Д. Х.. Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗН децата на починалия наследяват по равни части, а съгласно чл. 9, ал. 1 ЗН, съпругът наследява част равна на всяко дете. В случая синът А. Ю. е починал преди наследодателката Д., той не е оставил низходящи и единствен негов наследник по закон е съпругата му Х.. При това положение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари