Определение №726/29.12.2020 по дело №492/2020

Спорът е разрешен с Решение №60055/16.07.2021 по дело №492/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При незаконосъобразен отказ на РЗИ, /установен с влязло в сила съдебно решение/ за вписване на промяна на адреса на дейност на лечебно заведение – медицински център с клинична лаборатория, дължи ли се плащане от НЗОК на извършени по време на висящото административно производство медицински дейности от медицинско заведение, възложило на медицинския център да организира извършването на медико-диагностични изследвания – пакет „Клинична лаборатория“ на територията му, поради липса на свое обособено звено?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова т. д. N 492 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на МБАЛ „ВИВА МЕДИКА“ ООД против решение № 2524 от 18.11.2019г. по в.т.д. № 2335/2019г. на Апелативен съд–София, с което, след отмяна на първоинстанционното решение № 343 от 19.02.2019г. по т.д. № 1511/2018г. на Софийски градски съд, са отхвърлени предявените от болницата срещу Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ обективно съединени осъдителни искове с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.86, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата от 244 269 лева, представляваща вземания по посочени фактури, ведно със законната лихва от датата на исковата молба - 16.07.2018г. до окончателното изплащане, както и разноските по делото в общ размер на 5485,38 лева.

Касаторът твърди, че въззивното решение е неправилно, поради съществено нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила и необоснованост. Счита, че при постановяване на съдебното решение въззивният съд неправилно не е направил оценка на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ № 0505-М/22.02.2016г., издадено от РЗИ–Враца, като е приел, че производството по вписване на промяна на обстоятелства има конститутивно действие.

Ответникът по касацията и по делото, Национална здравноосигурителна каса, в писмен отговор оспорва наличието на основания за допускане на касационно обжалване и основателността на касационната жалба. Претендира направените в касационното производство разноски.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

Касационната жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

За да постанови отхвърлителното си решение, съставът на апелативния съд е намерил за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявени са обективно кумулативно съединени иска с правно основание чл. 79, ал.1 от ЗЗД. Не се спори по делото, че на 19.05.2017г. на основание чл.59, ал.1 330 и НРД за 2017г. между страните са сключени процесните два договора /прекратени с връчени на 27.03.2018г. писма/, с които НЗОК се е задължила да заплаща видовете медицинска помощ в съответствие с утвърдена от Министерския съвет методика. Не се спори и че за извършените дейности за периода м.01.2018г. - м.03.2018г. НЗОК е отказала заплащане и приемане на фактурите от РЗОК-Враца, поради липса на клинична лаборатория, която да е разположена в сградата на самото болнично заведение, а именно на адрес - [населено място], [улица], тъй като за този период лечебното заведение неотговаряло на изискванията на част I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т.1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“ - на съответните клинични пътеки /КП/ от приложение №16 „Клинични пътеки" към НРД за МД за 2017 г. и съответно в част I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторна процедура“, т.1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“ по отношение на процесиите амбулаторни процедури /АПр./ от приложение № 18 „Амбулаторни процедури“ към НРД за МД за 2017г., считано от 01.01.2018г.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари