Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно критериите, които съдът съобразява при преценката си дали едно наказателно производство може да се счете за „спор за граждански права“, по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на висящото разследване.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

при участието на секретаря Анжела Богданова и на прокурор Арнаудова за Върховна касационна прокуратура, като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ ****** по описа за 2021г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл. 290 ГПК.

История на спора

Касационно обжалване е допуснато с определение № 81 от 08.02.2022г. по касационната жалба на Ю. К., А. Е., З. В., Д. Т. и М. К., чрез процесуалния им представител адвокат И. против въззивно решение № ****** на Апелативен съд София, с което е потвърдено решение № 2****** на Софийски градски съд като е отхвърлен иска им, като наследници на А. М. К., против Прокуратурата на РБ с правно основание чл. 2б ЗОДОВ за заплащане на сумата от 100 000лв., обезщетение за неимуществени вреди в резултат на нарушаване на правото на разглеждане на сл.д.№ 1/1991 по описа на Прокуратурата на въоръжените сили, преобразувано в сл.д.№ ІІ-048/1999г.на Софийска военно-окръжна прокуратура, в разумен срок, ведно със законната лихва, считано от 15.02.2019г.като неоснователен.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато по поставен въпрос, касаещ критериите, които съдът съобразява при преценката си дали едно наказателно производство може да се счете за „спор за граждански права“, по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на висящото разследване, по които се твърди противоречие на въззивния акт с приетото в решения по гр.д.№ 3619/2016г. на ІІІ г.о. и гр.д.№ 4482/2017г. ІV г.о.,

В проведеното открито съдебно заседание, касаторите не се явяват, но се представляват от адвокат И.. Изразеното от него становище е за основателност на подадената жалба, като наследниците на А. К. следва да получат претендираното от тях обезщетение. Счита, че по поставеният въпрос към настоящият момент, вече е налице установена практика по гр.д.№ 1701/2021г. и гр.д.№ 1555/2021г., двете на ІV г.о., която следва да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №81/08.02.2022 по дело №4037/2021 3
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои са критериите, които съдът съобразява при преценката си дали едно наказателно производство е спор за граждански права, по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, по отношение на лице, което е пострадало от престъплението, предмет на разследване, особено когато за извършването му са привлечени висши държавни ръководители?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 72/18.05.2017 по гр. д. № 3619/2016
  Относно релевантните обстоятелства, имащи значение при преценката на съда за наличие на нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №306/22.10.2019 по дело №4482/2017
  За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС и има ли значение качеството на страната по забавеното дело при преценка на критерия предмет на производството?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Kои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои са обстоятелствата/критериите/ по чл.2б от ЗОДОВ за възмездяване на вредите от забавянето на досъдебно производство, които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари