*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

Задължен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на събрания пред него и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал, за да направи своите фактически и правни изводи по съществото на спора, за което да изложи своите мотиви?

Коя е началната дата на лихвите за забава върху обезщетението в условията на предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя ?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо търговско отделение, в открито заседание на девети май, през две хиляди двадесет и втора година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

при участието на секретаря Ангел Йорданов, като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ ******/2021 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Д. Й. К. против решение № ****** г. на Софийски апелативен съд, в частта му, с която, след частична отмяна и частично потвърждаване на решение № ****** на Софийски градски съд, като краен резултат е отхвърлен предявеният от касатора против ЗАД „ ДаллБогг: Живот и Здраве„ АД иск, с правно основание чл. 432 ал. 1 КЗ, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди - търпими от ПТП на 30.11.2016 г., причинено по вина на водача на застраховано при ответника, по задължителна застраховка „Гражданска отговорност„ на автомобилистите МПС – за разликата между присъдените 10 000 лева и до претендираните 75 000 лева. Касаторът оспорва правилността на въззивното решене, като постановено в противоречие с материалния закон – чл. 52 ЗЗД – при определяне справедлив размер на обезщетението, вкл. поради несъобразеност на последното с икономическата конюнктура към момента на увреждането, ориентир за която са лимитите на застрахователна отговорност. Страната счита, че съдът единствено е маркирал този показател, както и съобразимите за определяне на обезщетението релевантни обстоятелства, но не е изложил мотиви относно основанието за занижаване на приетия от първоинстанционния съд за справедлив размер от 40 000 лева, съответно намален с изплатено от работодателя на пострадалия обезщетение по чл. 238, ал. 1 ЗМВР за същото увреждане, като телесна повреда претърпяна по повод изпълнение на служебните задължения. Счита, че в недостатъчна степен са съобразени едни и изцяло игнорирани други обстоятелства, значими за определяне размера на обезщетението, досежно характера, тежестта и последиците на претърпените увреди, продължителността на възстановителния период - 6 месеца, вместо възприетия от съда 1 месец, неудобствата, свързани с нуждата от чужда помощ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №108/10.03.2022 по дело №1191/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Задължен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на събрания пред него и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал, за да направи своите фактически и правни изводи по съществото на спора, за което да изложи своите мотиви? Коя е началната дата на лихвите за забава върху обезщетението в…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на принципа за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД, при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск от пострадалото лице срещу застрахователя.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 ЗЗД и за задължителното излагане от страна на съда на съображенията за определяне на същия който въпрос е решен в противоречие с отговора в ППВС № 4 /1968, т. 11.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на принципа за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Доколко съдът при определяне на обезщетенията за неимуществени вреди следва да съобрази и нормативно определените лимити на застрахователните компании по застраховка „Гражданска отговорност“?
 • Решение №128/04.02.2020 по дело №2466/2018 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Включват ли се в застрахователната сума по застраховка «Гражданска отговорност» на осн. чл.429 КЗ / в сила от 01.01.2016г./ лихвите за забава за периода от настъпване на застрахователното събитие до уведомяването на застрахователя, респ. до предявяване на прекия иск от увреденото лице?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Доколко съдът при определяне на обезщетението за неимуществени вреди следва да съобрази и нормативно определените лимити по застраховка „Гражданска отговорност”?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали следва да се съобразят промените на обществено-икономическите и социални условия в страната и доколко съдът при определяне на обезщетението за неимуществени вреди следва да съобрази и нормативно определените лимити по застраховка „Гражданска отговорност”?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на принципа на справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД, при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и по материалноправния въпрос релевантни ли са за критерия по чл. 52 ЗЗД лимитите на застраховане съобразно…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на установения с чл. 52 ЗЗД принцип на справедливост, критериите за определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, лимитите на застраховане съобразно пар. 27 ПЗР КЗ /отм./ и обществено-икономическите условия в страната и тяхната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди и следва ли да съобрази икономическото състояние в страната към момента на увреждането, израз на което са и установените лимити…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Включва ли се в задължението на съда, регламентирано в чл. 235, ал. 3 ГПК, разглеждане на посочено в исковата молба изявление на кредитор, упражнил преди това правото си по чл. 410 ГПК, че счита задълженията на длъжника си за предсрочно изискуеми?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари