Разпореждане №72/01.06.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 72

  гр. София, 01.06. 2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА – Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх. № 4645/31.05.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 5362 от 02.04.2021 г. по вх. рег. на Софийски апелативен съд срещу Решение № 171 от 01.03.2021 г. по в.гр.д. № 2876/2020 г. по описа на Софийски апелативен съд, с податели И. Г. Т. и А. И. Т., двамата от [населено място].

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл. 283 ГПК тече от 17.03.2021 г., датата на връчване на съобщението с приложен препис от подлежащия на обжалване съдебен акт.

  Жалбата е подадена на 02.04.2021 г. – в срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 и ал. 2 ГПК.

  Подписана е от адв. С. С. Ч..

  Представено е редовно пълномощно по чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК, приложено на л. 21 – 22 от т.д. № 106/2018 г. по описа на Софийски окръжен съд.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

  Връчен е препис от жалбата по чл. 284, ал. 3, т. 2 ГПК.

  Не е постъпил отговор от „Застрахователно дружество „Бул Инс“ АД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място].

  Не се дължи държавна такса на основание чл. 83, ал. 2 ГПК – Определение № 328 от 15.06.2018 г. по т.д. № 106/2018 г. по описа на Софийски окръжен съд (л. 29 от делото).

  Особености: Констатира се, че по делото след постановяване на въззивното решение е постъпила молба с вх. № 6006 от 13.04.2021 г., подадена от И. Г. Т. и А. И. Т., чрез процесуалния им пълномощник, за изменение по реда на чл. 248 ГПК на въззивното решение в частта му за разноските. Съдията – докладчик е разпоредил препис от тази молба да се връчи на насрещната страна за отговор в едноседмичен срок, но след изтичане на срока по чл. 248, ал. 2 ГПК без произнасяне по тази молба делото е изпратено на ВКС.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на I т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх. № 4645 от 31.05.2021 г. на Софийски апелативен съд за произнасяне по постъпилата молба с вх. № 6006 от 13.04.2021 г., подадена от И. Г. Т. и А. И. Т., чрез процесуалния им пълномощник, за изменение по реда на чл. 248 ГПК на въззивното решение в частта му за разноските.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I T.O.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари