Разпореждане №72/13.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ

  НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

  гр.София, [улица], № 2, Съдебна палата, тел./факс 987 60 24

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 72

  София, 13.05.2021 година

  Галина Тонева – председател на второ наказателно отделение на Върховния касационен съд, като проверих подадената от подсъдимия С. И. А. чрез адв. Н. С. касационна жалба и допълнение към нея, с вх. № 4084 от 13.05.2021 г. по описа на ВКС,

  У С Т А Н О В И Х:

  Касационната жалба на подсъдимия А. е подадена в законоустановения в чл. 350, ал. 1 във връзка с чл. 319, ал. 1 от НПК петнадесетдневен срок, но същата не може да послужи като основание за образуване на касационно производство по Глава двадесет и трета от НПК, тъй като не са изпълнени изискванията за размяна на книжата по делото. Съгласно чл. 350, ал. 4 от НПК към жалбата и протеста се прилагат преписи според броя на заинтересованите страни. Връчването на преписи на заинтересованите страни от протеста и жалбите на останалите страни по делото е основна процесуална предпоставка за упражняването на техните права в касационното производство. Съдържанието на касационния протест и жалба не може да представлява процесуална изненада за която и да е страна.

  В настоящия случай, видно от депозираните материали, са налице данни да са изпратени преписи само от допълнителното изложение към касационната жалба, но не и от самия иницииращ касационно производство документ, неполучаването на препис от който би поставило останалите страни в процеса в положение на неяснота до самото заседание относно исканията и съображенията на другата страна.

  Необходимо е препис от касационната жалба, да бъде изпратен до всички страни по делото, което да бъде надлежно удостоверено. Едва след изпълнение на това изискване делото следва да бъде администрирано отново до ВКС.

  Предвид гореизложеното,

  Р А З П О Р Е Ж Д А М:

  Отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд по дело с вх. № 4084 от 13.05.2021 г. по описа на ВКС.

  Делото да се върне на Военно-апелативен съд за изпълнение на указанията в обстоятелствената част.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  гп


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари