Определение №72/31.05.2021 по дело №1511/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 72

  гр. София, 31.05.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева ч.гр.д. № 1511 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2, във вр. с чл. 577 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба подадена от Е. П. М. чрез пълномощника адв. Н. Г. срещу определение № 3238 от 14.10.2020г. постановено по ч.гр.д. № 946/2020г. на Благоевградски окръжен съд. С него е потвърдено определение № 14 от 24.07.2020г. на съдия по вписванията към Служба по вписванията при Разложки районен съд за отказ за вписване на искова молба по гр.д. № 351/2020г. на посочения съд.

  Жалбоподателката намира определението за необосновано и неправилно. Моли да бъде допуснато касационно обжалване по въпрос, свързан с правилното приложение на разпоредбите на Правилника за вписванията, а именно: налице ли е разпореждане на районния съд за вписване на исковата молба по гр.д. № 351/2020г.; указанието на районния съд за вписване задължително ли е или има пожелателен характер; оригинал ли е или не исковата молба, подписана от пълномощника на ищеца; коя молба подлежи на вписване - съпроводителната молба, с която се представя поправена искова молба и/или самата поправена искова молба. Тези въпроси жалбоподателката счита, че са от значение за точното прилагане на закона и за развитието па правото. Поставя и въпроси, решени в противоречие с практиката на ВКС - може ли съдията па вписванията да се произнася по редовността на исковата молба и може ли да откаже вписване на акт, който подлежи на вписване; ако държавната такса за вписване е внесена по сметка, различна от надлежната, дължи ли съдията по вписванията даване на указания за внасяне на нова такса.

  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира, че частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК от легитимирани лица срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  С молба от 24.07.2020г. адв. Н. Г., като пълномощник на Е. П. М., е поискала вписване на искова молба по гр.д. № 351/2020г. на Разложки районен съд. Исковата молба, подлежаща на вписване, е представена в четири броя заверени от адвоката копия. С определение № 14 от 24.07.2020г. съдията по вписванията е отказал да извърши вписването. Посочил е, че на вписване подлежи подадената в съда искова молба в оригинал, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис от нея. В случая върху представената за вписване искова молба липсва щемпел за входящ номер в съда, нито пък е налице съдебно удостоверение, издадено от съда, което да доказва, че това е представената в съда искова молба съгласно изискването на чл. 12, ал.1 ПВп. Посочил е също, че държавната такса за вписването е внесена по банкова сметка, различна от тази на Агенцията по вписванията - Имотен регистър. На последно място е констатирал, че исковата молба касае отмяна на договор за дарение на 1/2 ид.ч. от УПИ с две постройки - едноетажна жилищна сграда и стопанска постройка, като по не е посочен кадастралния идентификатор на втората сграда.

  Благоевградски окръжен съд е потвърдил този отказ. Изложил е съображения, че за вписването на исковата молба е необходимо да се представи оригиналът й, който се намира по вече образуваното дело и след вписването оригиналът се връща в съда, т.е. че може да бъде вписана само искова молба, която вече е постъпила в съда. Това обстоятелство /на постъпването й в съда/ може да се удостовери пред съдията по вписванията чрез представяне на оригинала, съдържащ печат с входящ номер на съда и отбелязване на номера на образуваното дело, или посредством представяне на заверен от съда препис на постъпилата искова молба, който да послужи за вписване. Във всеки случай е от съществено значение да бъде удостоверено, че исковата молба е постъпила в съда. В случая представената за вписване искова

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари