Определение №72/23.04.2021 по дело №1104/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 72

  гр. София, 23.04.2021г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 1104/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по молба вх. № 25003684/11.01.2021 г., подадена от Е. Б. Б., [населено място], за отмяна на решение № 134 от 10.12.2020 г. по гр. д. № 749/2020 г. по описа на Върховния касационен съд, I г.о. , в частта, с която след частична отмяна на решение № 6963 от 15.10.2019 г. по гр. д. № 4468/2019 г. по описа на Софийски градски съд е постановено друго, с което срещу Е. Б. е уважен иск по чл.109 ЗС, предявен от Д. Т. Б., Х. Д. Д., С. А. Т.-Д., Р. И. С., Д. К. Я., В. Й. Г., Ц. Р. Г., И. К. Я. и М. П. А..

  С решение № 6963 от 15.10.2019 г. по гр. д. № 4468/2019 г. на Софийски градски съд е отменено първоинстанционното решение от 03.12.2018 г. по гр. д. № 84352/2017 г. на Софийски районен съд, и вместо него е постановено ново, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от Д. Т. Б., Х. Д. Д., С. А. Т.-Д., Р. И. С., Д. К. Я., В. Й. Г., Ц. Р. Г., И. К. Я. и М. П. А. иск с правно основание чл. 109 ЗС за осъждане на ответницата – молител в настоящото производство да преустанови неоснователни действия, препятстващи достъпа на ищците до общата водоснабдителна инсталация /водомер и централен спирателен кран/, намиращи се във фитнес клуб на кота – 2.62 м. в сграда в [населено място], [улица], както и да се въздържа от препятстване на достъпа им до тях. Решението на СГС съд е отменено с атакуваното решение № 134 от 10.12.2020 г. по гр. д. № 749/2020 г. на ВКС, I г.о., и вместо него ответницата Е. Б. Б. е осъдена на основание чл. 109 ЗС да предоставя на ищците достъп до частта от общата водоснабдителна инсталация на сградата – етажна собственост, находяща се в [населено място], [улица] /водомер и спирателен кран/, която се намира във фитнес – клуб на кота – 2.62 м. – собственост на ответницата, само когато се налага поставянето, смяната или отчитането на водомера или ремонт на водоснабдителната инсталация. С решението си Върховният касационен съд е отхвърлил иска с правно основание чл. 109 ЗС в частта за осъждане на Е. Б. да предоставя неограничен достъп на ищците до частта от общата водоснабдителна инсталация, която се намира в собствения на Б. обект.

  Молбата за отмяна се поддържа на основанието по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК. Молителят твърди, че съдът не е изпълнил служебните си задължения по чл. 143, ал. 3 ГПК и чл. 146, ал. 1, т. 1 ГПК по отношение на твърдените от ответницата факти и направените възражения и оспорвания на правото на собственост на ищците, като по този начин е била ограничена възможността на последната да участва в съдебното производство и да реализира правото си на защита.

  В срока по чл. 306, ал. 3 ГПК ответниците по молбата са представили отговор, в който поддържат становище за нейната неоснователност. Посочват, че не са налице поддържаните основания по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК. Претендират разноски в настоящото производство.

  При проверка допустимостта на производството, Върховният касационен съд, ІІ г. о., констатира следното:

  Молбата за отмяна изхожда от легитимирано лице, но разгледана по същество е процесуално недопустима, поради следните съображения:

  Производството по чл. 303 - чл. 309 ГПК е извънинстанционно производство за контрол на влезли в сила съдебни решения, основанията за което са изчерпателно изброени в разпоредбите на чл. 303 и чл. 304 ГПК, които очертават и кръга от лица, имащи право да искат отмяна.

  По смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК правото да иска отмяна на влязлото в сила съдебно решение принадлежи на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари