Решение №71/28.05.2021 по дело №927/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 71

  гр. София, 28.05.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  при участието на секретаря Славия Тодорова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 927 по описа за 2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 303 и сл. ГПК.

  Делото е образувано по молба на В. Х. П.-М. чрез пълномощника й адв. С. А., за отмяна на влязло в сила решение № 56627 от 05.03.2019г. по гр.д. № 70185/2015г. на Софийски районен съд, 165 състав, с което е отхвърлен предявения от молителката иск по чл.40, ал.1 ЗУЕС за отмяна на решенията на Общото събрание на собствениците в сграда в [населено място],[жк], [жилищен адрес] проведено на 15.10.2015г.

  Поддържаното основание за отмяна е по чл.303, ал.1, т.5 ГПК. Твърди се, че поради процесуални нарушения при връчване на съобщенията до молителката, тя е била лишена от възможността да осъществи правото си на обжалване на постановения първоинстанционен акт. Подадената от нея въззивна жалба е била оставена без движение за внасяне на държавна такса, но даденото от съда указание не й е надлежно връчено, а е оформено съобщение, че е търсена три пъти в рамките на един месец и не е могла да бъде намерена, при което съдът е приложил чл. 41 ГПК. Постановил е връщане на въззивната жалба на 30.07.2019г., съобщението за което също е връчено по реда на чл. 41 ГПК.

  Ответникът по молбата Етажна собственост с адрес: гр. София,ж. к. Връбница - 2, бл. 632, вх. А представляван от „Образцов вход” ЕООД в качеството му на професионален управител на етажната собственост, е представил писмен отговор, в който намира молбата за неоснователна. В съдебно заседание се представлява от юрисконсулт и претендира юрисконсултско възнаграждение.

  С определение № 57 от 23.03.2021г. молбата е приета за допустима.

  По основателността на молбата настоящият състав намира следното:

  Визираните от молителката процесуални нарушения, които според нея са ограничили правото й на участие в процеса, касаят уведомяването й за нередовностите на въззивната й жалба и възможността да обжалва последвалото връщане на жалбата поради неотстраняване на нередовностите. Видно, че подадената от В. П.-М. въззивна жалба е оставена без движение с разпореждане от 09.05.2019г. като са дадени указания за внасяне на държавна такса 25 лв. в едноседмичен срок. Съобщението до жалбоподателката е изпратено на адреса й в [жк], посочен от нея по делото, на който тя е получавала съобщения, включително съобщението за постановеното първоинстанционно решение /получено от нея на 09.04.2019г./. Това съобщение, с указанията от 09.05.2019г., е върнато в цялост с отразяване, че адресът е посетен на 15.05., 31.05. и 16.06.2019г. /неработен ден/ и не е открито лице, на което да бъде връчено; на оставеното съобщение никой не се отзовал. При тези данни администриращият съд е приел, че съобщението е редовно връчено на основание чл. 41 ГПК - виж разпореждане от 18.06.2019г. На 30.07.2019г. е постановил връщане на жалбата. При опит за връчване на разпореждането длъжностното лице по призоваване отново е посочило, че е посетило адреса на три дати: 06.08., 31.08. /неработен ден/ и 09.09.2019г. и не е намерило лице, на което да връчи; оставило е съобщение, но контакт не е потърсен. С оглед на това администриращият съд отново е постановил разпореждане за редовно връчване по чл. 41 ГПК.

  При горните констатации се налага извод, че наведените в молбата за отмяна твърдения за нарушения на правото на защита, са несъстоятелни. Прилагането на чл.41, ал.2 ГПК по отношение на уведомяването на въззивницата за нередовностите на въззивната й жалба и за последвалото връщане на жалбата, е извършено при спазването на установената практика за удостоверяване, че адресатът отсъства от адреса повече от един месец. Отразено е в случая от връчителя, че адресът е посетен три пъти в рамките на повече от един месец, като едното посещение е в неработен ден, което осигурява възможност за намиране на адресата в обичайното време на пребиваване на посочения по делото адрес.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари