Определение №71/23.04.2021 по дело №3826/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 71

  гр. София,23.04.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети февруари, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 3826/2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 902742/07.10.2020 г., подадена от А. М. Ш. и А. А. Ш., чрез адвокат К. Б., срещу въззивно решение № 903775/03.09.2020 г. по в. гр. д. № 7/2020 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград. Поддържат се оплаквания, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения, че са налице основанията на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по следните доуточнени от настоящия състав съгласно т. 1 от ТР № 1/2010 г. по т.д. № 1/2009 г. на ОСГТК, ВКС въпроси: 1. Може ли единствено въз основа на одобрено от наказателния съд споразумение, чието съдържание се изчерпва с това, че дадено лице е признато за виновно за извършване на престъпление по смисъла на чл. 311, ал. 1, пр. 1 НК, гражданският съд да приеме, че представени пред него официални документи са невалидни, въпреки че гражданският съд не разполага с информация за конкретните обстоятелства и изявления, за които е сключено споразумението; 2. Винаги ли внасянето на неверни обстоятелства и изявления в официален документ води до невалидността на този документ; 3. Може ли гражданският съд да се позове само на задължителната сила на влязлата в сила присъда (или одобреното от съда споразумение), по смисъла на чл. 413, ал. 2 НПК, за да признае невалидността на официални документи, въпреки че това е обстоятелство извън посочените в чл. 413, ал. 2, т. 1-3 НПК; 4. Може ли съдът да се произнесе по валидността на договор, обективиран в документ, който не е приложен в кориците на делото; 5. Може ли съдът да приеме, че един документ е невалиден, без да уточни каква точно е неговата невалидност; 6. Може ли съдът при разглеждане на ревандикационен иск да се произнася по въпроса за валидността на документи, от които ищецът черпи права на собственик, за които документи, с влезли в сила решения по нарочно образувани производства за проверка на валидността на документите, съдът се е произнесъл по-рано и е приел, че документите не са невалидни; 6. Относно задължението на съда да зачете влезли в законна сила решения.

  Касаторът прилага решения на ВКС с твърдения, че обжалваното им противоречи.

  Ответникът по касационната жалба А. М. Г. изразява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване на решението в писмен отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК. Оспорва касационната жалба и по същество. Претендира присъждане на сторените по делото разноски.

  Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд, в срока по чл. 283 ГПК и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  При проверка на допустимостта на касационното производство, ВКС, II г. о., констатира следното:

  С обжалваното решение е отменено решение № 3884/06.11.2019 г. по гр. д. № 402/2019 г. по описа на Районен съд – Гоце Делчев, с което съдът е признал за установено по отношение на А. М. Г. и Д. А. Г., че А. М. Ш. и А. А. Ш. са собственици на 1/2 идеална част от недвжим имот извън регулацията на [населено място], област Б., находящ се в местността „Г.“, с площ от 600 кв. м., при съседи на имота: път, мелница, А. Ш. и трафопост, ведно с построените в имота масивна стопанска сграда с навес, на основание покупко-продажба при спечелен търг и е осъдил А. М. Г. и Д. А. Г. да предадат на А. М. Ш.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари