Решение №71/28.07.2021 по дело №2513/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 71

  гр. София 28.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на петнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  при участието на секретаря Ани Давидова

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр. дело № 2513/2020 год.

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  С определение № 782/14.12.2020 г. е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК касационно обжалване по касационна жалба, подадена от „Енерго - Про Продажби“ АД, чрез адв. В. М., против въззивно решение № 580/22.05.2020 г., постановено по гр. д. № 305/2020 г. по описа на Окръжен съд - Варна, с което е потвърдено решение № 5116/22.11.2019 г. по гр. д. № 5773/2019 г. по описа на Районен съд - Варна, с което на основание чл. 124, ал. 1 ГПК е прието за установено в отношенията между страните, че С. П. В. не дължи на „Енерго - Про Продажби“ АД сумата 11 677,13 лева, представляваща корекция на потребена, неотчетена и неплатена стойност на електроенергия за периода от 15.12.2016 г. до 14.12.2017 г. за обект с адрес на потребление в [населено място], [улица] са присъдени съдебни разноски.

  Касационното обжалване е допуснато по обуславящия изхода на делото процесуален въпрос относно правомощията на въззивната инстанция при разрешаването на спора по същество и задълженията й да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства.

  Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, след като провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и за да се произнесе по поставения въпрос, съобрази следното:

  Отговорът на поставения въпрос следва да бъде съобразен с трайно установената практика на ВКС, която се споделя от настоящия състав и според която, въззивният съд, като съд по съществото на спора, е длъжен да определи правилно предмета на спора и обстоятелствата, които подлежат на изясняване, след като прецени всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право и да направи свои фактически и правни изводи по делото. Съдът е длъжен да обсъди в тяхната съвкупност всички допустими и относими доказателства, възражения и доводи на страните при спазване правилата на формалната и правната логика, т. е. фактическите му констатации и правните му изводи следва да са обосновани.

  По касационните основания

  В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност и необоснованост на атакуваното решение, иска се отмяната му и отхвърляне на предявения иск.Претендира разноски.

  Ответната страна С. П. В. поддържа, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила.Претендира разноски.

  За да потвърди първоинстанционното решение, въззивният съд е приел, че „Енерго - Про Продажби“ АД не е доказало, че е извършило правомерно и при спазване на всички изисквания едностранна корекция на сметката на ищеца. По делото е установено, че на 14.12.2017 г. е извършена проверка на СТИ, отчитащо потреблението в обекта на ищеца, като предвид констатираните показания в регистър 1.8.3. и регистър 1.8.0. е извършена подмяна на електромера и монтиране на нов. Изготвена е метрологична експертиза на СТИ от БИМ, ГД МИУ - РО Варна, за което е съставен КП № 880 от 01.04.2019 г., в който е документирано, че е осъществявана външна намеса в тарифната схема на електромера, като е установено наличие на преминала електроенергия, която не е визуализирана на дисплея. Електромерът съответства на метрологичните характеристики и изискванията за точност при меренето, но не и на техническите изисквания. Със становище за начисление на електроенергия от 04.04.2019 г. е одобрено начисляването на допълнително количество електроенергия в размер на 70 273 кВтч за периода 15.12.2017 г. - 14.12.2018 г. Корекцията е извършена на основание софтуерно прочитане паметта на СТИ. Въз основа на това становище по партидата на абоната е било начислено допълнително количество електроенергия за посочения период в посочения размер, за остойностяване на която е издадена фактура от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари