*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 70

  гр. София, 15.02.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на първи февруари, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№ 633 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Дунав агро трейд“ ЕООД срещу решение №12170 от 22.10.2020 г. по в.т.д.№1485/2020 г. на САС. С обжалваното решение е потвърдено решение от 28.11.2019 г. по т.д.№183/2018 г. на ОС Монтана, с което са отхвърлени обективно и кумулативно съединените осъдителни искове на „Дунав агро трейд“ ЕООД срещу М. Т. Ц., за заплащане на сумата от 44 790 лв.,, получена на отпаднало основание поради разваляне на договор за продажба на царевица от 08.02.2017 г. и за заплащане на сумата от 3004.44 лв., обезщетение за забавено изпълнение.

  В жалбата се навеждат доводи, че решението е неправилно поради нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, като в изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по следните въпроси: 1. Действа ли комисионерът в условия на пряко представителство, т.е. от името и за сметка на доверителя. 2. Има ли комисионерът представителна власт да приема изпълнение на сделки от името и за сметка на своя доверител, вкл. такива, по които не е страна и които са сключени директно между доверителя и трето лице. 3. Може ли сторнирането на предходно осчетоводени фактури да представлява доказателство за неизвършване или неприемане на извършени услуги. Поддържа се, че въпросите са решени в противоречие с практиката на ВКС, евентуално спрямо първи и втори въпроси – че са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. Твърди се, че решението е и очевидно неправилно.

  Ответникът по касация М. Т. Ц. заявява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване, евентуално за неоснователност на жалбата.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени наведените от страните доводи, намира следното:

  Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в предвидения от закона срок, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да постанови обжалваното ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари