*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №70

  София, 16.02.2022 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на шестнадесети февруари две хиляди двадесет и втора година в състав:

  Председател: Камелия Ефремова

  Членове: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д. №287/2022г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

  Производството е по чл.282 ал.2 ГПК, образувано по молба на ЗАД „Армеец“ АД, с която се иска спиране изпълнението на решение №19 от 20.01.2022г., постановено по в.т.д.№300/2021г. на Великотърновски апелативен съд.

  Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение, след като обсъди молбата и представените към нея приложения, намира следното:

  С решение №19/20.01.2022г., постановено по в.т.д.№300/2021г. на Великотърновски апелативен съд е потвърдено решение № Р-82/01.07.2021г., по т.д.№162/2019г. на Окръжен съд –Велико Търново в обжалваната му част, с която ЗАД „Армеец“ АД е осъдено да заплати на А. И. Х. сумата от 55 000лв. – обезщетение за претърпени неимуществени вреди от смъртта на А. И., ведно със законната лихва, считано от 02.09.2015г.

  Молителят ЗАД „Армеец“ АД е обжалвал изцяло въззивното решение с касационна жалба, депозирана на 14.02.2022г. в едномесечния срок по чл.283 ГПК. Представен е заверен препис от изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК и удостоверение за заплатена държавна такса за касационната жалба в размер на 30лв.

  С преводно нареждане от 08.02.2022г. молителят е превел по сметката на ВКС сумата 55 000лв. с отбелязване като основание за превода „обезпечение за спиране изпълнение на решение №19/2022г., по в.т.д. №300/2021г. на АС –В.Търново“. Постъпването на сумата от 55 000лв. по сметката на ВКС за обезпечения на 08.02.2022г. е удостоверено с приложената служебна бележка с дата 14.02.2022г., издадена от счетоводител на ВКС.

  При така изложените обстоятелства настоящият състав приема, че молбата е основателна, тъй като са налице предпоставките на чл.282, ал.2, т.1 ГПК за спиране изпълнението на въззивното решение, с което е потвърдено първоинстанционното решение за осъждането на молителят ЗАД „Армеец“ да заплати на А. И. Х. главница в размер на 55 000лв.

  Мотивиран от горното и на основание чл. 282, ал.2 ГПК, Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА на основание чл.282 ал.2 т.1 ГПК изпълнението на решение №19/20.01.2022г., постановено по в.т.д.№300/2021г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено решение № Р-82/01.07.2021г., по т.д. №162/2019г. на Окръжен съд –Велико Търново ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари