Определение №70/19.04.2021 по дело №812/2020

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 70

  София, 19.04.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на първи април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА

  ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

  като разгледа докладваната от съдия Камелия Маринова молба по гр.д. № 812 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.248 ГПК.

  Постъпила е молба от М. А. А. и С. А. А. вх.№ 1186 от 11.02.2021 г., с която искат изменение на постановеното по делото касационно решение № 126 от 11.01.2021 г., постановено по гр.д. № 812 по описа за 2020 г. на Върховния касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, като им се присъдят направените в касационното производство разноски по приложен списък и се измени въззивното и първоинстанционното решение в частта за разноските съобразно крайния изход на спора.

  Д. К. Н., чрез особения си представител адвокат И. Р., счита, че разноските следва да бъдат присъдени в размера на уважените искове и съобразно извършените такива, доказани с представени списъци с разноски.

  И. С. В., чрез пълномощника си адвокат Ю. Д. и Ж. Н. С.-Б. и С. Н. С., чрез пълномощника си адвокат С. Л., считат, че искането е неоснователно.

  Искането е постъпило в срока по чл.248, ал.1 ГПК и изхожда от страна, представила списък по чл.80 ГПК, поради което е процесуално допустимо.

  Разгледано по същество искането е неоснователно.

  Първоинстанционният съд не е присъдил разноски за първата фаза на делбата, а само е осъдил ищците М. и С. А. да заплатят държавна такса от по 80.00 лв. всеки по иска по чл.30 ЗН и по 942.00 лв. по съединените искове за нищожност.

  Въззивният съд също не е присъдил разноски, приемайки, че са основателни всички въззивни жалби – на М. и С. А., на Ж. и С. С. и на И. В., поради което страните не си дължат възстановяване на разноски. Осъдил е ищците М. и С. А. да заплатят държавна такса по исковете за нищожност за първоинстанционното и въззивното производство в размер на по 329.22 лв. и по исковете по чл.30 ЗН в размер на 318.02 лв. за първата инстанция и 159.00 лв. за въззивната инстанция /в тази част касационният съд е отменил въззивното решение/, както и 600.00 лв. за възнаграждение за особения представител на Д. Н. /в тази част определението по чл.248 ГПК на въззивният съд е потвърдено от касационният съд/.

  С касационното решение М. и С. А. са осъдени да заплатят невнесената авансово държавна такса по исковете им по чл.30 ЗН в размер на 75.00 лв. всеки, като не са присъдени разноски и в мотивите са изложени следните съображения: След като не са изпълнили задължението за предварително внасяне на държавната такса, то М. и С. А. не могат да искат възстановяването й от И. В., нито съдът може да осъди последната да я заплати. Задължението е останало за М. и С. А. и същите следва да бъдат осъдени да платят държавната такса по исковете по чл.30 ЗН, които са неоценяеми, в размер на по 25.00 лв. за въззивното производство и по 50.00 лв. за първоинстанционното производство, общо 75.00 лв. Тъй като всички касационни жалби /на И. С. В., на Д. К. Н. и на М. А. А. и С. А. А./ се явяват основателни, то страните не си дължат възстановяване на направените в настоящото производство разноски, поради което такива не следва да се присъждат.

  При горните констатации искането на М. А. А. и С. А. А. да им се присъдят разноски за трите съдебни инстанции се явява неоснователно.

  Пред първоинстанционният съд М. и С. А. са претендирали възстановяване на разноски в размер на 2000.00 лв. адвокатски хонорар, 180.00 /каквато сума липсват данни по делото да е заплатена от тях/ и 90.00 лв. депозит за вещо лице и 1500.00 лв. депозит за особен представител, като адвокат М. е уточнила, че представя списъка за разноските само с оглед исковете по чл.30 ЗН. Доказателства за заплатен адвокатски хонорар от всеки от ищците в размер на по 1000 лв. са представени с исковата молба, с която са предявени три иска

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари