Разпореждане №70/28.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 70

  гр. София, 28.05.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх. № 4582/27.05.2021 г., констатира следното:

  Преписка с вх. на ВКС № 4582/27.05.2021 г. е изпратена по компетентност на ВКС от Русенски районен съд, на основание чл.122 ГПК.

  С определение № 260103/01.10.2020 г. по гр.д. № 211/2020 г. Русенският окръжен съд е прекратил производството по делото по предявените от Р. А. М. и А. Р. А. против Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ обективно и субективно съединени искове и ги е изпратил по подсъдност на Русенски районен съд.

  С определение № 260654/26.03.2021 г. по гр.д. № 4549/2020 г. Русенски районен съд е повдигнал пред ВКС спор за подсъдност между Районен съд – Русе и Окръжен съд – Русе за определяне на съда, който е компетентен да се произнесе по предявените от Р. А. М. и А. Р. А. искове.

  Съгласно разпоредбата на чл.122, изр. първо ГПК споровете за подсъдност между съдилищата се разрешават от общия им по – горен по степен съд. Законодателната идея е във всички случаи спорът за подсъдност да се реши от съд, който е по – горен по степен и за двете съдилища, между които е спорът за подсъдност. С оглед на това, спорът между районен и окръжен съд от един и същ съдебен район се разрешава от съответния апелативен съд. Общата норма за това правомощие на апелативния съд отразява съотношението между този по – горен по степен съд в сравнение със спорещите по – ниски по степен съдилища. Апелативният съд, независимо че не е по – горен по степен на районния съд според възможността за осъществяване на инстанционен съдебен контрол, се явява по – горен по степен съд по правилата на функционалната компетентност.

  С оглед на изложеното и на основание чл.122, изр. първо ГПК, преписката следва да се изпрати на компетентния Великотърновски апелативен съд за произнасяне по повдигнатия между Русенски районен съд и Русенски окръжен съд спор за подсъдност.

  Водим от горното, Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ИЗПРАЩА преписка с вх. на ВКС № 4582/27.05.2021 г. за разглеждане от Великотърновски апелативен съд по компетентност.

  Разпореждането не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I T.O.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари