Определение №70/24.03.2021 по дело №296/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 70

  гр. София,24.03.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Костадинка Недкова т. д. N 296 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.248 ГПК.

  Образувано е по молби на „ЗАД Армеец” АД с искане за изменение на определение № 586/ 06.11.2020г. по т.д. № 296/2020г. по описа на ВКС, II ТО, чрез намаляване на присъдените в полза на насрещната страна разноски от 9900 лева, на основание чл.78, ал.5 ГПК, поради прекомерност до минималния размер на адвокатското възнаграждение от 7 500 лева по чл.7, ал.2, т.5 вр. чл. 9, ал.3 от Наредба №1/ 2004г. на ВАС.

  Молителят твърди, че делото не е от фактическа и правна сложност, като процесуалната защита на ответника по молбата е сведена до изготвяне на отговор на касационната жалба, тъй като по делото не е проведено открито съдебно заседание.

  Ответникът по молбата и ищец по делото, „Рилекшън Пропъртис България“ ЕООД, намира искането за неоснователно. Изразява се несъгласие с твърдението на насрещната страна, че делото не представлява фактическа и правна сложност, тъй като застрахователното дружество е направило множество и най- разнообразни възражения срещу основателността на претенциите на ищеца, срещу които последният е трябвало да организира защитата си чрез упълномощения от него адвокат.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  Молбата е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице в срока по чл.248, ал.1 ГПК, като разгледана по същество е неоснователна.

  С определение № 586/ 06.11.2020г. на ВКС, II ТО по настоящото дело е отказано да бъде допуснато касационното обжалване на решение № 2719 от 06.12.2019г. по в.т.д. № 4571/2019г. на Апелативен съд – София, с което е потвърдено решение № 1258 от 10.07.2019г. по т.д.№ 1533/2018г. на Софийски градски съд, с което са уважени предявените от „Рилекшън пропъртис България” ЕООД срещу застрахователното дружество обективно съединени искове: по чл.208 КЗ (отм.), вр. чл.99, ал.1 ЗЗД за сумата от 166 081 евро, представляваща застрахователно обезщетение за настъпило застрахователно събитие на 06.08.2015г., кражба на лек автомобил Мерцедес, цвят черен, с рег.№ СВ 8312 АМ, застрахован от ответника по имуществена застраховка „Каско”, ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на исковата молба - 19.07.2018г. до окончателното изплащане, както и по чл.86, ал.1 ЗЗД за сумата от 43 008,64 евро, представляваща мораторна лихва върху посочената главница за периода от 20.11.2015г. до 08.06.2018г., като в полза на ищеца са присъдени и разноски.

  Минималният размер на адвокатското възнаграждение по чл.7, ал.2, т.5 НМРАВ при обжалваем интерес от 408 943,79 лева възлиза на 9708,88 лева без ДДС. В случая приложение не намира нормата на чл. 9, ал.3 от Наредба №1/2004г. за размерите на минималните адвокатски възнаграждения, тъй като предметът на договора за правна ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари