Решение №70/10.06.2021 по дело №243/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 70

  гр. София, 10.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на деветнадесети април през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:БИЛЯНА ЧОЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ТРИФОНОВА

  ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА

  при секретар Г.ИВАНОВА

  в присъствието на прокурора К.СОФИЯНСКИ

  изслуша докладваното от съдията Н.Трифонова н. д. № 243/2021 година.

  Касационното производство е образувано по повод депозирани жалби на подс.Й. М. М. и подс.М. В. В., подадени чрез защитниците им адв.А. и адв.С. срещу въззивно решение № 132 от 26.10.2020г., постановено по ВНОХД № 65/2020г. по описа на Апелативен съд гр. Бургас. Касационните жалби и допълнения към тях са идентични и релевират касационните основания по чл.348, ал.1,т.1,2,3 НПК.

  Оплакването за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила се мотивира с доводи за незаконен състав, постановил първоинстанционната присъда, за нарушено право на защита на подсъдимите, за липса на мотиви към атакуваното решение, доколкото се твърде, че въззивният съд не е обсъдил и отговорил на възраженията на защитата и не е удовлетворил доказателствени искания. В подкрепа на твърденията относно касационното основание по чл.348, ал.1,т.1 НПК, защитниците изтъкват обстоятелството, че по отношение на подс.М. бланкетният състав на чл.343 НК не е запълнен с всички относими извъннаказателни норми, както и че при определянето на наказанието са нарушени изискванията на чл.63 и 55 НК. Досежно подс.В. се акцентира на неправилното му осъждане при липса на субективните елементи от състава на престъплението.

  В подкрепа на аргументите относно явна несправедливост на наложените наказания, защитниците изтъкват отказа на съда да индивидуализира наказанията на подсъдимите при условията на чл.55 НК. Намират, че възприетите от съдебните инстанции обстоятелства като смекчаващи вината, наред с прекомерно дългия срок на наказателното производство и съпричиняването на съставомерния резултат, следва да се определят като многобройни.

  С оглед на изложените съображения, се правят искания касационната инстанция да отмени въззивното решение, оправдае подсъдимия В. или върне делото на прокурора или за ново разглеждане от друг състав на съда, и на трето място да измени решението и намали на основание чл.55 НК наказанията, като за подс. М. това стане преди замяната по чл.63 НК. Претенцията относно гражданските искове, се формулира с искането за отхвърлянето им.

  В съдебното заседание пред Върховния касационен съд защитата на подс. М. и подс.В. в лицето на адв.А. и адв.С. заявяват, че поддържат жалбите по изложените в тях съображения за нарушения на материалния закон и процесуалните правила, като правят искане подсъдимият В. да бъде оправдан, алтернативно решението да се отмени и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, както и да се намалят наказанията с приложение на чл.55 НК.

  Подсъдимите лично в своя защита заявяват, че поддържат изложените от защитниците им аргументи.

  Частните обвинители и граждански ищци Д. Г. Г., Б. Г. Г. и С. Д. Г. и повереникът им не се явяват пред касационния съд. В приложена молба адв.Н. поддържа становището, че жалбите на подсъдимите са неоснователни, а решението на апелативния съд е законосъобразно.

  Представителят на Върховна касационна прокуратура намира касационните жалби за неоснователни. Не споделя аргументите на защитниците на подсъдимите за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон и за несправедливост на наложените наказания. Не съзира основателност в оплакванията за нарушено право на защита и за предубеденост на съдебния състав. Подчертава, че допуснатите процесуални нарушения са преодолени след връщането на делото на досъдебното производство. Що се отнася до оплакванията касаещи доказателствения анализ, представителят на прокуратурата е на мнение, че същият е направен съобразно закона и е лишен от съмнения и колебания.

  В последната си дума пред настоящата инстанция подсъдимият В. желае да бъде оправдан, а подс.М. поема изцяло върху себе си вината за случилото се.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, второ наказателно отделение, като обсъди доводите, релевирани в касационните жалби, становището на страните от съдебното заседание и извърши проверка на атакувания въззивен съдебен акт в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари