Решение №70/02.08.2021 по дело №2401/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №824/23.12.2020 по дело №2401/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Има ли правомощия гражданския съд да се произнася по законосъобразността на преюдициалните за поставения за разрешаване гражданскоправен спор прокурорски постановления за връщане на иззети веществени доказателства?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на петнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при секретаря Ани Давидова изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА гр.дело № 2401 по описа за 2020 година

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК касационно обжалване по касационна жалба на „Кредит Актив“ ЕООД представлявано от управителя Б. Л., на въззивно решение № 32/13.03.2020 г. по възз.гр.д. № 347/2017 г. на Апелативен съд - Пловдив, с което е отменено решение № 39/11.01.2017 г. по гр.д. № 326/2016 г. на Окръжен съд - Пловдив и е отхвърлен предявеният от „Кредит Актив“ ЕООД против Прокуратурата на Република България, частичен осъдителен иск с правно основание чл. 49 ЗЗД във вр. чл. 45 ЗЗД,за парично вземане за обезщетение за репариране на имуществени вреди, за стойността на 1/10 част /16 273 л./ от общо количество от 162 736 л. дизелово гориво, твърдяно да е част от закупеното от „Кредит Актив” ЕООД по договори за доставка с „Кибела БГ“ ЕООД и „Диминвест-81“ ЕООД, което е било иззето като веществено доказателство от „Кредит Актив” ЕООД с протоколи за изземване от 30.06.2010 г. и 02.07.2010 г. по ДП № ЗМ-457/2010 г. по описа на ОД на МВР, сектор “ПИП“ гр. Пловдив и върнато преди прекратяване на наказателното производство на „ОМВ България“ ООД с постановления на прокурор от Окръжна прокуратура - Пловдив от 11.11.2010 г. и 13.12.2010 г., в предявения размер от 43 125,17 лв., представляващ 12 % от общо парично вземане в размер на 359 376,42 лв., ведно със законната лихва върху главницата от 43 125,17 лв. от увреждането на 13.12.2011 г. до окончателното изплащане и са присъдени съдебни разноски.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато по обуславящия изхода на делото въпрос – „Има ли правомощия гражданския съд да се произнася по законосъобразността на преюдициалните за поставения за разрешаване гражданскоправен спор прокурорски постановления за връщане на иззети веществени доказателства”.

Мотиви

Върховния касационен съд,състав на Четвърто гражданско отделение ,след като провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и за да се произнесе по поставения въпрос,съобрази следното:

Отговорът на поставения въпрос следва да се съобрази със задължителната практика на ВКС , опредметена в решения по чл.290 ГПК,според която съдбата на веществените доказателства /ако същите не са били предварително върнати, отчуждени или унищожени на някое от основанията по чл.111 НПК/, се решава с постановяването на окончателния акт в наказателния процес /освен в случаите на отнемане в полза на държавата на веществени доказателства по чл.112, ал.1 НПК и на моторни превозни средства по чл.112, ал.3 НПК, връщане на веществени доказателства на правоимащия след решаване на повдигнат спор за права по чл.113 НПК, предаване на иззети като веществени доказателства книжа, писма и др. писмени актове на заинтересовани лица и учреждения/. Съгласно чл.109 ал.1 НПК – веществено доказателство са: „предметите, които са били предназначени или са послужили за извършване на престъплението, върху които има следи от престъплението или са били предмет на престъплението, както и всички други предмети, които могат да послужат за изясняване на обстоятелствата по делото”,т.е. във всички случаи вещите, иззети като веществено доказателство следва да са свързани с престъплението, предмет на образуваното наказателно производство. В тази връзка законът изисква те да бъдат внимателно огледани, подробно описани в съответен протокол и по възможност фотографирани /чл.110 ал.1/, както и да се приложат към делото, като се вземат мерки да не се повредят или изменят /ал.2/. Когато не могат да бъдат приложени – те се оставят на съхранение в местата, посочени от съответния орган /ал.4/. Предвиденият

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари