Решение №7/17.03.2022 по дело №2383/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 7

  гр. София, 17.03.22 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети януари през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  при участието на секретаря Даниела Цветкова, като изслуша докладваното от съдията Любка Андонова гр. дело № 2383 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.307 и сл. от ГПК.

  Образувано е по молба вх.№ 270307/29.4.2021 г, подадена от Н. К. Л. от [населено място] за отмяна на влязлото в сила решение № 260012/10.7.20 г на Окръжен съд-Перник, Гражданска колегия, с което е потвърдено решение № 1997/11.12.2019 г по гр.дело № 03880/19 г на Районен съд-Перник, Гражданско отделение, с което е признато за установено по иска, предявен от „Топлофикация-Перник“АД, че молителят дължи сумата 1118, 85 лв, представляваща неплатена главница за доставена топлинна енергия за периода 1.5.2016 г-30.4.2017 г, както и обезщетение за забава в размер на 149, 85 лв, ведно със законните последици.

  В молбата за отмяна се подържа основанието по чл.303 ал.1 т.6 ГПК.Към момента на връчване на исковата молба Л. не е бил навършил пълнолетие, а исковата молба не е връчена на законния му представител.Не е бил редовно представляван в хода на исковото производство, по делото постановено неправилно решение, тъй като ответникът не е бил пасивно материалноправно легитимиран да отговаря по предявените искове.

  Ответникът по молбата „Топлофикация-Перник“АД оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран по делото чрез процесуалния представител на дружеството.

  С определение № 479/28.6.2021 г, постановено по делото молбата за отмяна е приета за допустима и е насрочена в открито съдебно заседание за разглеждането й по същество.

  По основателността на молбата с правно основание чл.307 ал.1 т.6 ГПК. Отменителното основание по чл. 303, ал. 1 т. 6 ГПК предполага установеност на това, че страната при нарушаване на съответните правила е била или съответно не е била представлявана от лице по чл.29 ГПК.Тоест следва да бъде доказано, че в резултат на нарушаване на съдопроизводствените правила, тя е била лишена от възможността да се защити при разглеждане на делото, поради препятстване на предоставените й процесуални възможности. В разглеждания случай такива обстоятелства не се установяват.Действително молителят е навършил пълнолетие след връчване на препис от исковата молба, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари