Определение №7/07.01.2021 по дело №2556/2020

Спорът е разрешен с Решение №24/19.07.2021 по дело №2556/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За характера на претендираните суми относно дължимата лихва касаеща обезщетението по чл. 31, ал. 2 ЗС.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на шестнадесети ноември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 2556 /2020 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано по касационната жалба вх. № 3667/08.06.2020 год. на Б. П. Л. от [населено място], заявена чрез процесуалния и представител адв. И. И. САК срещу въззивно Решение № 130 от 30.03.2020 година, постановено по В. гр.д. № 200/2019 год. на Софийски окръжен съд, в частта, с която искът по сметки с правно основание чл. 31, ал. 2 ЗС е отхвърлен за разликата над сумата 10 850 лв. до заявения пълен размер от 24 800 лв., както и в частта, с която е обезсилено решението на районния съд досежно претенциите за лихви и производството е прекратено във тази му част, във втората фаза на делбата.

С касационната жалба се поддържа, че обжалваното въззивно решение е неправилно, постановено при нарушаване на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и поради необоснованост, основания за отмяна на обжалваното въззивно решение по см. на чл. 281, т. 3 ГПК.

Искането да се допусне касационно обжалване се поддържа на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК - очевидна неправилност в частта, с която се обжалва отхвърлената част на иска по чл. 31, ал. 2 ЗС с довод, че изводите на съда за дължимия размер на претендираното обезщетение са базирани на заключение на вещото лице което няма нищо общо с размера на обезщетението, което Б. Л. е следвало да заплаща на П. Д. Т. на същото основание, но за предходен период от време.

Мотиви

В частта, с която съдебният акт на районния съд е обезсилен и производството е прекратено, искането да се допусне касационно обжалване се поддържа в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК с довод, че по въпросът за характера на претендираните суми относно дължимата лихва касаеща обезщетението по чл. 31, ал. 2 ЗС, съдът се е произнесъл в противоречие със практиката на ВКС - Решение по гр.д. № 2572/2017 год. на ВКС, I г.о. и Решение по гр.д. № 4829/2014 год. на ВКС, II г.о.

С отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК П. Д. Т. е оспорил наведените доводи за допускане на касационното обжалване, поддържайки теза, че в обжалваната от Б. Л. част, въззивното решение е правилно и законосъобразно и не са налице основания за допускане на касационно обжалване. Представена е съдебна практика на ВКС в насока, изцяло подкрепяща правните изводи на въззивния съд при аналогична фактическа обстановка и правоотношения между страните - бивши съпрузи.

С втора касационна жалба вх. № 3935/15.06.2020 год., заявена от П. Д. Т. чрез процесуалния му представител адв.В. Щ. - САК се иска отмяна на Решение № 130 от 30. 03.2020 година постановено по гр.В.д.№ 200/2019 година на Софийския окръжен съд, в частта с която същият е осъден да заплати на Б. П. Л. сумата 29 303.50 лв.,съставляваща увеличената стойност на недвижим имот в резултат на извършени подобрения, са именно - дворно място с площ от 659 кв.м., УПИ **, от кв. 63 „а” по КК и плана за регулация на [населено място], ведно с едноетажна жилищна сграда със застроена площ 114,35 кв.м., както и в частта, с която е осъден да заплати на Б. П. Л. сумата 10 850 лв., обезщетение за лишаване от ползването на основание чл. 31, ал. 2 ЗС на 1/2 ид.част от делбения имот : дворно място с площ от 659 кв.м., УПИ **,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари