*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация с Определение №60905/17.12.2021 по дело №2530/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение в съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ, ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

при участието на секретаря Анжела Богданова като изслуша докладваното от съдията Владимиров гр. дело № 2530/2021 година по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. Н. С. чрез адв. В. против решение № 260061 от 25.02.2021 г. по гр. д. № 590/2020 г. на Окръжен съд – Русе.

В жалбата се правят оплаквания за неправилност на въззивното решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска се решението да бъде отменено и вместо него да се постанови друго за отхвърляне на предявения отрицателен установителен иск. Претендират са разноските.

Ответникът „Електроразпределение Север“ АД с ЕИК[ЕИК] и седалище [населено място] чрез адв. Г. оспорва касационната жалба. Претендира разноски.

Предмет на разглеждане е жалба срещу посоченото въззивно решение, с което е отменено решение № 260014/20.08.2020 г. по гр. д. № 1597/2020 г. на Районен съд – Русе за уважаване на предявения от С. Н. С. против „Електроразпределение Север“ АД отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК и е отхвърлена претенцията за признаване в отношенията между страните несъществуването на вземане на ответника в размер на 11 269. 46 лв., съставляваща цената на количеството потребена електроенергия, определена допълнително въз основа на извършена корекция на сметката на абоната за минал период – от 15.05.2016 г. до 13.02.2020 г., за която е издадена фактура № [ЕГН]/31.03.2020 г., клиентски № [ЕГН], с адрес на обекта на потребление: [населено място], [улица] е ангажирана отговорността на ищеца за разноски.

Въззивният съд е постановил обжалвания правен резултат като е съобразил данните, отразени в констативен протокол от 13.02.2020 г. на служители на „Електроразпределение Север“ АД - Варна за извършена на посочената дата техническа проверка на електромера, монтиран на обекта на ищеца в [населено място], [улица], при която са снети показанията му, а измервателният уред е демонтиран и изпратен за експертиза в Български институт по метрология (БИМ). Посочено е, че при извършената метрологична проверка от БИМ и проведен софтуерен прочит на устройството ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди доводите на страните и да мотивира решението си по съществото на правния спор е послужил като основание за допускане на решението до касационен контрол.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали пълното доказване може да се осъществи само въз основа на преки доказателства?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Спрямо кои документи и при какво оспорване съдът открива производство по чл. 194 ГПК и за доказателствените средства, с които се установява фактическото местоживеене към даден момент на едно физическо лице?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд при постановяване на своето решение да обсъди всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и във връзка с доводите и възраженията на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди всяко едно от въведените с въззивната жалба възражения и изрично и ясно да изложи мотиви по приемането или отхвърлянето им в решението?
 • Решение №133/23.10.2019 по дело №3565/2018 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд в мотивите на въззивното решение да разгледа всички наведени от страната (жалбоподател) доводи, аргументи и възражения и ако ги намери за неоснователни, да се обоснове защо отхвърля същите и съответно ако не е сторил това, дали решението е постановено при процесуални нарушения?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е съдържанието на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. в ЗЗД и кои са неговите основни и задължителни характеристики?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари