Разпореждане №69/28.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 69

  гр. София, 28.05.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх.№ 4486/26.05.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. на СРС № 25027818/16.02.2021г. срещу Решение № 261389/25.11.2020 г. по гр.д. № 13879/2019 г. на Софийски градски съд, с подател „Дикра – 85“ ООД.

  Съдебният акт не подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК – предявени са иск по чл.124, ал.1 ГПК вр. чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ и чл.51 ПИКЕ, с цена на иска в размер на 11 621,93 лв. и обратен иск по чл.55, ал.1, пр.1 ЗЗД, с цена на иска в размер на 11 621,93 лв.

  В диспозитива на обжалваното решение е посочено, че същото не подлежи на обжалване.

  Жалбата е подадена на 16.02.2021 г.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  Приподписана е от адв.Г. М..

  Представено е пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3 ГПК. Същото не е приподписано от процесуалния представител.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.

  В срока по чл.287, ал.1 ГПК е постъпил отговор от „Синергон Енерджи“ ЕООД чрез адв.Р. А. с пълномощно, приложено към отговора.

  В отговора са инкорпорирани насрещна касационна жалба и изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Не е представен преводен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 30 лв.

  Не са извършени съдопроизводствените действия по чл.287, ал.3 ГПК за изпращане на препис от насрещната касационна жалба на другата страна.

  Постъпил е отговор от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД чрез юрк.Н. С. с пълномощно, находящо се на л.56 от гр.д. № 59819/2017 г. на СРС.

  Представен е документ от 16.03.2021 г. за внесена държавна такса от 30 лв.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба и констатацията, че цената на всеки един от предявените искове е под минималния обжалваем размер за касационно обжалване по търговски дела, определен в чл.280, ал.3 ГПК, както и наличието на нарушение на разпоредбите на чл.284, ал.3, т.1 вр. чл.284, ал.2 ГПК и чл.287, ал.3 ГПК, е налице основание за връщане на преписката на администриращия съд, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх.№ 4486/26.05.2021 г. на Софийски градски съд за преценка и произнасяне по допустимостта на касационна жалба с вх. на СРС № 25027818/16.02.2021 г., подадена от „Дикра – 85“ ООД, срещу решение № 261389/25.11.2020 г. по гр.д. № 13879/2019 г. на Софийски градски съд.

  В случай че прецени касационната жалба като процесуално недопустима, Софийски градски съд следва да изпълни правомощията си по чл.286, ал.1, т.3 ГПК.

  В случай че Софийски градски съд прецени касационната жалба като процесуално допустима, „Дикра – 85“ ООД следва да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК, приподписано от процесуалния представител адв.Г. М..

  На основание чл.287, ал.2, изр.2 вр. чл.284, ал.3, т.4 ГПК вр. чл.18, ал.2, т.1 от ТДТССГПК, „Синергон Енерджи“ ЕООД следва да представи преводно нареждане за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лв., като в основанието за плащане посочи обжалвания акт и делото, по което е постановен.

  На основание чл.287, ал.3 ГПК, администриращият Софийски градски съд следва да връчи препис от насрещната касационна жалба, инкорпорирана в отговор на касационна жалба с вх. № 319240/20.05.2021г., на другата страна.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари