Решение №69/12.05.2021 по дело №3983/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 69

  гр. София, 12.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в публично съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  при участието на секретаря Ани Давидова, като разгледа гр.д. № 3983 по описа за 2020 г., докладвано от съдия Фурнаджиева, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 73 ЗЧСИ.

  Образувано е по жалбата на министъра на правосъдието, чрез главен юрисконсулт В. Д., против решение от 22 юни 2020 г., постановено по дисциплинарно дело № 28/2019 г. по описа на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители, в частта, с която е оставено без уважение искането на министъра на правосъдието по т. 1 за ангажиране на дисциплинарна отговорност на частния съдебен изпълнител Е. Г. Д., рег. № *** при КЧСИ, с район на действие района на окръжния съд в гр. Перник, за нарушение на разпоредбата на чл. 297 ГПК, съставляващо неизпълнение на решение № 92 от 2 април 2018 г., постановено по ч.гр.д. № 130/2018 г. по описа на окръжния съд в гр. Перник, влязло в сила на 14.05.2018 г., както и в частта, с която по т. 2 от искането, на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ, на Д. е наложено дисциплинарно наказание глоба в размер на 1000 лева за това, че е нарушила разпоредбата на чл. 496 ГПК, като не е издала постановление за възлагане на недвижим имот на „Банка Пиреос България“ АД. Иска се цялостна отмяна на решението и постановяване на друго, с което за посочените нарушения да бъде наложено наказание „глоба“ към средния размер, предвиден в разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ за всяко едно от двете нарушения.

  В жалбата се поддържа, че обжалваното решение в частта му по т. 1 от искането на министъра на правосъдието е постановено в нарушение на закона, а в частта му по т. 2 - при явна несправедливост на наложеното наказание. Поддържа се, че по делото е безспорно установено нарушението на чл. 297 ГПК, тъй като, изпращайки съобщение за внасяне на ДДС върху цената по публичната продан, съдебният изпълнител не е съобразил задължителните указания на окръжния съд в гр. Перник, дадени с решение № 92 от 2 април 2018 г., постановено по ч.гр.д. № 130/2018 г. Поради това се счита, че решаващите изводи на дисциплинарната комисия не съответстват на установената фактическа обстановка. Поддържа се още, че не е съобразена тежестта на извършените дисциплинарни нарушения; че не е отчетено обстоятелството, че нарушението по т. 2 от искането на министъра на правосъдието е извършено умишлено; че не е съобразено дисциплинарното минало на частния съдебен изпълнител Д..

  Ответницата частен съдебен изпълнител Е. Г. Д., рег.№ *** при КЧСИ, в отговор на жалбата оспорва оплакванията и сочи доводите си за правилността на решението в обжалваната от министъра на правосъдието част.

  Срещу решението на дисциплинарната комисия е подадена жалба и от частния съдебен изпълнител Е. Д., рег.№ *** при КЧСИ, с район на действие района на окръжния съд в гр. Перник, в частта, с която на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ ѝ е наложено дисциплинарното наказание „глоба“ в размер на 1000 лева за това, че е нарушила разпоредбата на чл. 496 ГПК, като не е издала постановление за възлагане на недвижим имот на „Банка Пиреос България“ АД.

  В жалбата не се оспорва констатацията на дисциплинарната комисия на Камарата, че съдебният изпълнител не е издал постановление за възлагане, но това бездействие е обосновано с вмененото в тежест на съдебния изпълнител задължение съгласно чл. 131 ЗДДС да събере, администрира и внесе дължимия данък, доколкото публичната продан представлява специфичен случай на доставка на стока. Поради това, макар да е вменено като задължение на съдебния изпълнител, внасянето на данък върху добавената стойност (ДДС) от публичната продан се извършва от името и за сметка на собственика на вещта, а съдебният изпълнител е лице, задължено да удържа и внася данък по смисъла на чл. 15 ДОПК, като съгласно чл. 18 ДОПК той отговаря солидарно

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари