Решение №69/07.07.2021 по дело №3418/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №43/08.02.2021 по дело №3418/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали въззивният съд при разглеждане на спора по същество е длъжен да обсъди в съвкупност събраните по делото доказателствата за релевантните за спора факти и дали при преценка на свидетелските показания е длъжен да съобрази възможната заинтересованост на свидетеля?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при участието на секретаря Анета Иванова като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова гражданско дело №3418/2020 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Н. Ц. Б. и В. Ц. Б. срещу въззивното решение № 196 /25.06.2020 г. по в. гр. д. № 906 /2019 г. на Софийския окръжен съд, с което е отменено решение № 244 /02.10.2019 г. по гр. д. № 45 /2019 г. на Ботевградския районен съд и делото е решено по същество като е уважен предявеният от С. М. Б. установителен иск за собственост.

Касационен въпрос

Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество с определението по чл.288 ГПК № 43 от 08.02.2021 г. на основание чл. 280 ал.1 т.1 ГПК по правния въпрос дали въззивният съд при разглеждане на спора по същество е длъжен да обсъди в съвкупност събраните по делото доказателствата за релевантните за спора факти и дали при преценка на свидетелските показания е длъжен да съобрази възможната заинтересованост на свидетеля?

Ответницата С. М. Б. изразява становище в съдебното заседание и в отговора на касационната жалба, че съдът е обсъдил съвкупно всички доказателства, преценил е показанията на свидетелите като правилно е кредитирал тези на свидетеля П., който има лични възприятия от владението на имота.

Мотиви

По подадената касационна жалба Върховният касационен съд, първо гражданско отделение, намира следното:

Предмет на делото е положителен установителен иск за собственост с правно основание чл. 124 ал.1 ГПК.

С обжалваното решение Софийският окръжен съд е отменил първоинстанционното отхвърлително решение на Ботевградския районен съд № 244 от 02.10.2019г. по гр.д.№ 45/2019г. и е решил делото по същество като е приел за установено по отношение на Н. Ц. Б. и В. Ц. Б., че С. М. Б. е собственик на основание изтекла придобивна давност на апартамент с идентификатор №..... по КК на [населено място], с адрес в [населено място], [улица], вх. „....“, ет. ...., ап. ....., с площ 90 кв.м. , прилежащо зимнично помещение № 11 и съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Въззивният съд е приел от фактическа страна, че М. Н. Б. и Г. Ц. Б. са дарили на дъщеря си С. М. Б., ищца по делото, процесния апартамент с нот.акт № ...../2007г. в хода на висящ процес за разваляне на сключения между П. В. Б. и Н. Ц. Б., от една страна, и М. Б. и Г. Б. договор за прехвърляне на имота срещу задължение за издръжка и гледане. Решението за разваляне на договора на основание чл.87,ал.3 ЗЗД , постановено по гр.д.№ 602/2006г. е влязло в сила на 14.05.2009 г .Ищцата е обвързана от това решение на основание чл.226 ал.3 ГПК което има за последица отпадане на вещно-прехвърлителното действие на направеното в нейна полза от ответниците по висящия спор дарение, както и че по време на производството в полза на ищцата не е текла придобивна давност.

Прехвърлителят по алеаторния договор Н. Б. е починал на 27.05.2016 г., като е оставил наследници преживялата си съпруга, сина си М. Б. и внуците си Н. Ц. Б. и В. Ц. Б. – деца на починалия на 16.01.1975 г. негов син Ц. Н. Б., които са ответници по настоящото дело. П. Б. е починала на 15.06.2016 г. и е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари