Решение №69/31.05.2021 по дело №1093/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 69

  София, 31.05.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, ТК, първо отделение, в съдебно заседание на тридесет и първи май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  При участието на секретаря:Ангел Йорданов

  и прокурора : Арнаудова

  изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева

  т.дело № 1093/21 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.41, вр. чл.40,ал.1,т.1 Закон за политическите партии, образувано по касационна жалба /озаглавена протест/ на Прокуратура на Република България против решение № 260324 от 24.02.2021г. по т.д. 1310/20г. на Софийски градски съд, ТО., VІ-3

  Ответникът по касационната жалба – Политическа партия „Възраждане“, чрез процесуалния си представител-адв. И. И. е на становище, че жалбата е неоснователна и необоснована.

  Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, І т.о., след като обсъди данните по делото и направените оплаквания приема следното:

  Касационната жалба е подадена от надлежна страна, срещу акт подлежащ на пряко касационно обжалване, в срока по чл.41, ал.1 ЗПП и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

  С решението, предмет на обжалване, състав на Софийски градски съд е очертал предмета на спор, с оглед твърденията на ищеца – Софийска градска прокуратура- като отправено искане за разпускане на ПП „ Възраждане“ на основание чл.40, ал.1, т.1 ЗПП, поради извършване на дейност нарушаваща ЗПП и изразяваща се в провеждане на учредително събрание с по-малко от 500 участници и липса на представени изискуеми декларации от лицата, посочени като учредители. След указания за конкретизиране на иска, ищецът е поддържал, че с тези именно действия политическата партия е осъществила предпоставките по чл.40, ал.1, т.1 ЗПП. Съдът е констатирал, че ПП „Възраждане„ е регистрирана на 02.02.2015г.с решение на СГС по ф.д. №720/14г., а от приложените доказателства е извел, че регистърното производство е проведено съобразно специалните изисквания на закона / ЗПП/. Прието е още, че в открито съдебно заседание по това фирмено дело, участващият прокурор е изразил своето становище за законосъобразност на искането за регистрация на партията. Решаващият състав е обосновал разбирането си относно значението на провеждане на специална процедура по регистрация на политическите партии, с оглед защита на обществения интерес и засилено отчитане, в това число и с предвидено производство по обжалване на решението на регистърния съд за проверка на законосъобразността и изпълнението на всички изисквания на ЗПП. Така е изведено, че в конкретния случай такава преценка, съобразно тези изисквания е била извършена през 2015г., когато съдът е осъществил проверка за законосъобразност на искането за регистрация на ПП „ Възраждане“ при законово проведена процедура с участието на прокурор, който е могъл да упражни и право на касационна жалба, ако са били налице нередовности по искането за регистрация или не са спазени специалните изисквания на закона. Решаващият състав е разгледал подробно и е мотивирал възможността за разпускане на политическа партия по иск на прокурора, като е обосновал лимитивност на изброените основания, а оттам и необходимостта да бъде категорично установено едно от тях, за да бъде основателно искането за постановяване на съдебен акт за разпускане на партията.Дефинирано е основанието, на което се е позовал ищецът- чл.40,ал.1,т.1 ЗПП и е констатирано, че сочените фактически обстоятелства от ищеца са неотносими към него. Съдът за пълнота е отбелязал и че освен това твърденията на ищеца по сочени фактически обстоятелства не са доказани, а се опровергават в производството.

  Жалбата е неоснователна.

  Основанието по чл.40,ал.1, т.1 ЗПП за успешно провеждане на иска по чл.40,ал.2 ЗПП, изисква като фактически състав осъществяването на конкретни юридически факти, а именно – наличие на валидно регистриран по реда на ЗПП правен субект - политическа партия, която да осъществява политическа дейност и при реализирането на такава дейност, при условията на системност / повече от веднъж/ да е осъществила нарушения на ЗПП.

  Правилно, решаващият състав е обосновал изчерпателност на основанията, на които може да бъде постановено разпускане на политическа партия по иск на прокурора. Тези основания са изрично, императивно и изчерпателно очертани от нормата на чл.40, ал.1 ЗПП поради специфичния характер на правоотношението, което регулират и неговата обществена значимост и поради това не подлежат на разширително тълкуване. В тази връзка правно необосновано, касаторът счита за неправилно изразеното разбиране

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари