*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За проверка евентуалната недопустимост на въззивното решение, като постановено по нередовна искова молба.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

при участието на секретаря Славия Тодорова, като изслуша докладваното от съдия Янчева гр. дело № ****** по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Делото е образувано по касационна жалба на А. С. З., чрез адвокат И. Й.-Т., подадена срещу решение № ****** на Софийски окръжен съд, с което е потвърдено решение № ****** на Районен съд – Костинброд.

С потвърденото първоинстанционно решение е допуснато да се извърши съдебна делба между П. В. П. и Р. С. П., при квоти с общ дял от 10/12 ид. ч., и А. С. З., при квоти и дял от 2/12 ид. ч., на следния недвижим имот, находящ се в землището на [населено място]: УПИ **, с площ от 467 кв. м, от кв. 6 по плана на [населено място], [община], област С., при граници и съседи съгласно актуална скица: от три страни [улица], заедно с построена в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв. м, с обособени приземен етаж и тавански полуетаж, представляваща търпим строеж съгласно пар. 16 ПР ЗУТ, видно от удостоверение № АБ-У-2717/13.10.2008 г., издадено от Община Костинброд, заедно с всички други подобрения и приращения в имота, както и на движимите вещи в сградата (изброени, с посочена стойност).

Въззивният съд е посочил в решението си, че делото е инициирано от П. В. П. и Р. С. П., в качеството им на законни наследници, за допускане до делба на съсобствените недвижим имот и движими вещи, останали в наследство от С. Е. П., починал на 4.03.2017 г.

Приел е за безспорно установено, че П. е преживяла съпруга, а останалите съделителки са дъщери на наследодателя, както и че с договор за продажба на недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 3 ЗОС от 28.10.2016 г. С. П. и Т. К. са закупили УПИ ** с площ от 467 кв. м в кв. 6 на [населено място], [община], без построените в имота сгради, собственост на купувачите. Сградата на наследодателя била построена въз основа на безвъзмездно преотстъпване на право ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №138/05.04.2022 по дело №4316/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Недопустимо ли с съдебното решение, постановено по нередовна искова молба, а именно искова молба, в която не е посочено на какво основание наследодателят е придобил собствеността върху имота?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са дължимите действия на съда за уточняване на актуалното състояние на имота, предмет на съдебна делба, при наличие на спор между страните по този въпрос?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е произнасяне по непредявен иск, респ. постановяване на недопустимо решение в производство по допускане на съдебна делба, ако съдът е допуснал делбата, без да изясни на какво точно основание е възникнала съсобствеността и без да разгледа всички основания за възникването ѝ?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари