Решение №68/04.05.2022 по дело №258/2022


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  6

  Р Е Ш Е Н И Е

  №68

  гр. София, 04.05.2022 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕ СЪД, Първо търговско отделение,

  в открито заседание на двадесет и първи април, две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

  Председател: Боян Балевски

  Членове: Кристияна Генковска

  Иванка Ангелова

  при участието на секретаря Петя Петрова, като разгледа докладваното от съдията Ангелова т.д. № 258 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.48 ЗМТА, образувано по искова молба, пода- дена на 28.01.2022г. от „Дад Стил“ ЕООД /н/, чрез синдик М. Н., и В. Й. П. против „АСТ Бетон“ ЕООД, [населено място], за отмяна на основание чл.47, ал.1,т.2, т.4 и т.6 ЗМТА на Решение № 15 от 04.11.2021г. по арб.д. № 5 по описа на АС при СНЦ „Асоциация за Развитие на Правото“ за 2020г., в частта, с която „Дад Стил“ ЕООД и В. Й. П. са осъдени солидарно да заплатят на „АСТ Бетон“ ЕООД сумата от 85 513.08 лв., представляваща неизплатена главница по Договор № 011/2019 от 01. 03. 2019г., сключен между „АСТ Бетон“ ЕООД, като продавач, и „Дад Стил“ ЕООД и В. Й. П., като купувачи, ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба – 27.07.2020г. до окончателното й изплащане, сумата от 45862.56 лв., представляваща неустой- ка за забавено плащане на главницата, ведно с разноски за арбитражното производство.

  Ищците поддържат следните основания за отмяна:

  - по чл.47, ал.1, т.2 ЗМТА, формулирано като отсъствие на арбитражна клауза, обосновано с твърденията, че лицето В. Й. П. не е страна по Договор № 011/2019 от 01.03.2019г., не е поемал солидарна отговорност, наред с купувача по същия, не е поемал поръчителство по смисъла на чл.138 ЗЗД, встъпване в дълг – по чл.101 ЗЗД, заместване в дълг – по чл.101 ЗЗД, както и каквато и да е друга форма, обосноваваща солидар- ната отговорност, поради което не е страна по същия. Поддържа, че не е подписвал договора в качеството му на физическо лице, вкл. и процесуалния договор за разглеждане и разрешаване на спорове от арбитражен съд;

  - по чл. 47, ал.1,т.6 ЗМТА, поради липса на договорка между страните за разглеждане на спора в състав от едноличен арбитър;

  - по чл.47, ал.1,т.4 ЗМТА – поради неуведомяването им в качеството на ответници в арбитражното производство за назначаването на арбитър.

  Насрещната страна „АСТ Бетон“ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари