*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

За предпоставките за основателността на иска по чл. 135 ЗЗД.
За задължението на съда да обсъди всички имащи значение за разрешаване на спора доводи на страните и доказателствата по делото и да се произнесе по доказателствените им искания, преценката на свидетелските показания по чл. 172 ГПК.
За значението на разпореждане с несеквестируемо имущество, и защитата на интересите на ненавършило пълнолетие лице в съдебен процес по смисъла на Закона за защита на детето.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и първи март през две хиляди двадесет и втората година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при участието на секретаря Даниела Цветкова, като разгледа гр.д. № ****** по описа за 2021 г., докладвано от съдия Фурнаджиева, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на О. В. Т. и Т. К. Ц. – двамата с адрес в [населено място], чрез адв. М. Д., против решение № ****** по описа на Апелативен съд София, с което се потвърждава решение № ****** по описа на Софийски градски съд, с което: се обявява за недействителен на основание чл. 135 ЗЗД спрямо В. В. Г. сключеният от К. В. Ц. и О. В. Т. брачен договор, вписан в служба по вписванията под № ..., т...., рег. № ...., с който Ц. прехвърля в изключителна собственост на Т. собствената си 1/2 идеална част от недвижими имоти, придобити по време на брака: апартамент № ...., намиращ се в [населено място], [улица], прилежащо към апартамента мазе № ... в същата сграда, заедно със съответните принадлежащи към апартамента идеални части от общите части на сградата и 2,48 % ид.ч. от дворното място, върху което е построена сградата, и подземен гараж № ..., разположен в сутерена на същата сграда, заедно със съответните принадлежащи към гаража идеални части от общите части на сградата и заедно с 0,36 % ид.ч. от дворното място; се обявява за недействителен на основание чл. 135 ЗЗД спрямо В. В. Г. на 1/2 от дарения на .......... г. с договор за дарение между О. В. Т. и Т. К. Ц., действащ чрез законния си представител О. Т., с н.а. № ..., т. ..., рег. № ....., дело №...../..... г. по описа на нотариус Д. Д., апартамент № ... и мазе ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари