Определение №68/25.05.2021 по дело №878/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Представлява ли имот, по отношение на който има постановено решение за възстановяване на неидентифициран собственик и включен в картата на възстановената собственост като имот, предоставен за стопанисване на общината, земя по смисъла на чл. 19 ЗСПЗЗ и има ли този имот статут на общинска собственост?

Отговор

Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците, се стопанисва от общината, а след влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници, земите стават общинска собственост. Разпоредбата следва да се тълкува в смисъл, че земя, останала след възстановяването е тази, за която не е подадено заявление за възстановяване. Същата земя представлява остатъчен фонд, който се придобива от общината и съответно тя има право да се разпорежда с нея. Независимо, че ответникът е заявил, че не оспорва правото на собственост на ищците, за същите е налице правен интерес от предявяване на настоящите искове. Общината придобива на основание чл.19 ЗСПЗЗ остатъчната земеделска земя, която не е възстановена по реда на ЗСПЗЗ или която изобщо не е подлежала на възстановяване по този закон, защото частната собственост е запазена независимо от протичащите в страната процеси на обобществяване. Установените по делото конкретни обстоятелства, а именно: имотът не е заявен за възстановяване, решението за възстановяването му на „неидентифициран собственик“ не е породило правно действие, включването му в картата на възстановената собственост и отразяването му като имот, който се стопанисва от общината, сочат на такъв спор.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Камелия Маринова

Членове:
Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдията Донкова ч. гр. д. № 878/2021 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на С. Г. Ф., Е. Г. Д., М. Г. Р., П. Г. Ф. и И. Г. Ф., чрез пълномощника адв. В. Г., срещу определение № 261033 от 17.12.2020 г. по в. ч. гр. д. № 2761/2020 г. по описа на Бургаския окръжен съд, с което е потвърдено определение № 261004 от 23.09.2020 г. по гр. д. № 4576/2019 г. на Бургаския районен съд за прекратяване като недопустимо на производството по делото по исковете на ищците – жалбоподатели за установяване правото на собственост по отношение на община Созопол върху поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място], община С., с площ 1 140 кв. м., вид територия - земеделска.

Касационен въпрос

В жалбата са изложени оплаквания за незаконосъобразност на въззивното определение и се иска неговата отмяна. Посочва се, че за ищците е налице правен интерес от предявяването на положителни установителни искове за собственост. В изложението за допускане до касационно обжалване се поддържа, че са налице предпоставките на чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпросите: 1. „представлява ли имот, по отношение на който има постановено решение за възстановяване на неидентифициран собственик и включен в картата на възстановената собственост като имот, предоставен за стопанисване на общината, земя по смисъла на чл.19 ЗСПЗЗ и има ли този имот статут на общинска собственост?“; 2. „следва ли съдът да постанови акта си, след като анализира всички доказателства в тяхната съвкупност и въз основа на тях да осъществи преценката си за релевантните за спора факти?“. Сочи се противоречие с решение № 212/06.02.2017 г. по гр. д. № 1493/2016 г. и решение № 62/06.07.2020 г. по гр. д. № 2517/2019 г. на ВКС, първо г. о. /по първия въпрос/ и противоречие с решение № 107 от 25.06.2019 г. по гр. д. № 2737/2018 г. на ВКС, трето г. о., решение № 96 от 18.06.2019 г. по т. д. № 1962/2018 г. на ВКС, второ т. о., решение №

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари