Решение №68/28.05.2021 по дело №3230/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №36/28.01.2021 по дело №3230/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор

Определянето на правната квалификация е задължение на съда, който следва да я определи въз основа на твърдените факти, които да подведе под съответната правна норма, без да е обвързан от дадената от страните по спора правна квалификация. В случая както първоинстанцинният, така и въззивният съд са възприели дадената от ищцата правна квалификация на фактите, от които извежда твърдяното придобивно основание и са се произнесли налице ли е фактическият състав на чл.79, ал.1 ЗС. Правната квалификация на твърдените в исковата молба факти обаче не е по това придобивно основание. Твърденията, че реалната част от 397 кв.м. е била придадена към имота на баща й при урегулирането му в парцел * през 1985 г. и е владяна от него от този момент, а след смъртта му от нея, обуславят правна квалификация на твърдяното придобивно основание придобиване на придаваема от съседен имот площ по регулация, приложена чрез осъществено десетгодишно владение на придаваемата площ.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛКА МАРЕВА, ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

при секретаря Славия Тодорова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 3230 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПКчл.293 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Т. В. З. чрез пълномощника й адвокат П. Т. против решение № 770 от 28.01.2020 г., постановено по гр.д. № 6770 по описа за 2018 г. на Софийски градски съд, с което е обезсилено решение № 300629 от 21.12.2017 г. по гр.д. № 19454/2014 г. на Софийски районен съд, 50-ти състав в частта за отхвърляне на предявения от Т. В. З. против С. С. Х., Д. К. И., Я. К. И. и В. В. Ц. установителен иск за собственост на основание наследяване и давностно владение на 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *** с площ 674 кв.м. и е прекратено производството по делото поради липса на правен интерес, същото решение е потвърдено в частта, с която е отхвърлен предявения от Т. В. З. против С. С. Х., Д. К. И., Я. К. И. и В. В. Ц. установителен иск за собственост на основание давностно владение на 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *** с площ 674 кв.м. и същото решение е отменено в частта за уважаване на иска по отношение на 397 кв.м. от поземлен имот * и вместо него е постановено друго за отхвърляне на предявения от Т. В. З. против С. С. Х., Д. К. И., Я. К. И. и В. В. Ц. установителен иск за собственост на основание наследяване и давностно владение на поземлен имот с идентификатор *** с площ от 397 кв.м.

С. С. Х. оспорва касационната жалба и претендира възстановяване на направените разноски.

Въззивното решение в частта, с която е отхвърлен, предявеният от Т. В. З. против С. С. Х., Д. К. И., Я. К. И. и В. В. Ц. установителен иск за собственост на основание наследяване и давностно владение на 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *** с площ 674 кв.м. и е прекратено производството по делото поради липса на правен интерес и в частта, с която е отхвърлен предявения от Т. В. З. против С. С. Х., Д. К. И., Я. К. И. и В. В. Ц. установителен иск за собственост на основание давностно владение на 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *** с площ 674 кв.м., е влязло в сила на основание чл. 296, т. 3 ГПК, предл. първо.

Касационен въпрос

С определение № 36 от 28.01.2021 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари