Решение №68/04.08.2021 по дело №1944/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №2/05.01.2021 по дело №1944/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За значението на фактическите обстоятелства на всеки конкретен случай при определяне кога деецът е открит.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в публично съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при участието на секретаря Ани Давидова, като разгледа гр.д. № 1944 по описа за 2020 г., докладвано от съдия Фурнаджиева, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на Д. Г. И., с адрес в [населено място], представлявана от адв. М. Р., против решение № 210 от 13 декември 2019 г., постановено по в.гр.д. № 500/2019 г. по описа на апелативния съд в гр. Пловдив, с което е отменено решение № 217 от 13 юни 2019 г., постановено по гр.д. № 569/2018 г. по описа на окръжния съд в гр. Хасково в обжалваната му част, с която Н. Т. М., с адрес в [населено място], е осъден да заплати на И. сумата от 43610 лева обезщетение за имуществени вреди – цена на неправомерно продаден апартамент в [населено място], установени с присъда № 10 от 10 март 2016 г., постановена по н.о.х.д. № 594/2013 г. по описа на окръжния съд в гр. Хасково, ведно със законната лихва от 31.08.2015 г., и вместо това предявения от И. против М. иск за заплащане на имуществени вреди е отхвърлен, и в тежест на касаторката са присъдени разноски.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение № 2 от 5 януари 2021 г. по настоящото дело, за да се провери допуснато ли е противоречие с практиката на ВКС според решение № 173 по гр.д. № 22/2018 г., ІІІ г.о. по въпроса за значението на фактическите обстоятелства на всеки конкретен случай при определяне кога деецът е открит.

Мотиви

Със соченото решение на ВКС се тълкува въпросът за задължението на въззивния съд да обсъди доводите във въззивната жалба във връзка с оплаквания по възражение за изтекла погасителна давност при приети за разглеждане в наказателното производство граждански искове, по които производството не е прекратено. След даването на положителен отговор на поставения въпрос предвид разясненията на ВКС в ТР № 1/2013 г., ОСГТК и трайната съдебна практика, съдът основава изводите си на разясненията на ВКС в ТР № 5/2005 г., ОСГТК – ако извършването на деянието и откриването на дееца съвпадат, началният момент на давностния срок е един и същ; ако откриването на дееца е станало по-късно, давностният срок тече от този по-късен момент; въпросът е фактически и се решава според всеки конкретен случай, като тежестта на доказване е на пострадалия.

Касационната жалба е основателна.

При правилно заключение за наличие на предпоставките на чл. 45 ЗЗД за ангажиране отговорността на ответника по иска, в нарушение на материалния закон въззивният съд е приел, че правото на кредитора не е било упражнено в определения от закона срок и така вземането на касаторката е било погасено по давност.

Установено е, че досъдебното производство е образувано на 29.03.2007 г. и ответникът М. е привлечен към наказателна отговорност с постановление за привличане на обвиняем на 17.11.2008 г.; въз основа на обвинителен акт против ответника М. е образувано н.о.х.д. № 472/2009 г. по описа на Окръжен съд Хасково, за извършени престъпления по чл. 252 НК, ал. 2, вр. ал. 2, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 НК и по чл. 257, ал. 2, предл. първо /отм./, вр. чл. 255, ал. 1, предл. първо /отм./, вр. чл. 26, ал. 1 НК. В хода на образуваното съдебно производство касаторката е подала искова молба с вх. № 659 от 22.01.2010 г., и е приет за съвместно разглеждане гражданският ѝ иск за сумата 45000 лева имуществени

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари