Определение №68/20.05.2021 по дело №1429/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Определение по ч. гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 68

  София, 20.05.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 19.04.2021 година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

  ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

  Владимир Йорданов

  разгледа докладваното от съдия Йорданов

  ч. гр.дело № 1429 /2021 г.

  Производство по чл.274,ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „Богалита трейд“ ЕООД срещу определение № 260102 /14.01.2021 г. по ч. гр.д. № 3092 /2020 г. на Пловдивския окръжен съд, г.о., с което е потвърдено определение от 22.10.2020 г. по гр.д. № 21236 /2019 г. на Пловдивския районен съд за прекратяване като недопустимо на производството по заведен иск на „Богалита трейд“ Е. срещу „Визита трейд къмпани“ О. и „Р. България“ ЕАД с правно основание чл.440 ГПК.

  Ответникът по частната жалба „Р. България“ ЕАД в писмен отговор оспорва наличието на основания за допускането на касационно обжалване и основателността на жалбата.

  По наличието на основания за допускане на касационно обжалване:

  Пловдивският окръжен съд е приел, че предявеният иск с правно основание чл.440 ГПК е за признаване за установено, че първият ответник, който е длъжник по изпълнително дело с посочен номер на ЧСИ Ст. Г., не е собственик на покрита рампа от 62.2 кв.м., разглобяем защитен екран от 42 кв.м. и сграда в [населено място] с посочен идентификатор. Искът е основан на твърдения, че собственик на вещите е ищецът и към настоящия момент те са предмет на принудително изпълнение по изпълнителното дело, образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на чл.417 ГПК по договор за ипотека.

  В конкретния случай ищецът „Богалита трейд“ Е. учредява в полза на „Р. България“ ЕАД ипотека върху собствен недвижим имот, застроен и незастроен в [населено място] за обезпечаване на чуждо задължение. Процесните вещи се намират в ипотекирания имот, като същите не са изрично описани в предмета на ипотеката. По отношение на тези вещи е предприето изпълнение по изпълнителното дело.

  Ищецът твърди, че доколкото вещите не са предмет на ипотеката, а към същите е насочено изпълнение, то за него е налице правен интерес да установи, че процесните вещи не са собственост на „Визита трейд къмпани“ О. – длъжник в изпълнителното дело на ЧСИ Ст. Г...

  Спорът е за допустимостта на иска по чл.440,ал.1 ГПК,

  Този иск е предвиден като защита на третите лица. Съгласно разясненията, дадени в ТР № 4 /11.03.2019 г. на ВКС по т.д. № 4 /2017 г. на ОСГТК на ВКС, ипотекарният длъжник, какъвто в случая се явява ищецът, е обвързан от субективните предели на издадения срещу длъжника изпълнителен лист съобразно разпоредбата на чл.429 ГПК.

  По тази причина той има идентично на длъжника в изпълнителното производство процесуално качество, съответно права и задължения. В материално отношение с кредитора е прието, че този, който е дал своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг не е длъжник, но в изпълнителното производство е страна, защото търпи принуда и като такъв разполага с всички средства за защита, които законът признава на длъжника, за да се защити от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение.

  Изложеното обосновава извода, че ищецът в качеството си на ипотекарен длъжник не е трето за изпълнението лице, поради което не разполага за защита с иск по чл.440 ГПК.

  Твърдението, че процесните вещи не са включени в предмета на ипотеката не променят качеството на ищеца в изпълнителното производство, поради което предявеният иск с правно основание чл.440 ГПК е недопустим, а обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

  По наличието на основания за допускане на касационно обжалване:

  Във връзка с доводи, че вещите, предмет на иска, са движими и не са част от дадено обезпечение и че жалбоподателят е трето лице, чието право е засегнато с изпълнението, частният жалбоподател извежда следните правни въпроси, за които твърди, че имат значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – основание чл.280,ал.1,т.3 ГПК:

  Може ли да има процесуално качество на трето лице в изпълнителното производство и качеството на ищец по иск по чл.440 ГПК този, който не е дал своя движима вещ в залог за обезпечение на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари