Определение №67/20.05.2021 по дело №4189/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Определение по ч. гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 67

  София, 21.05.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 24.02.2021 година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

  ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

  Владимир Йорданов

  разгледа докладваното от съдия Йорданов

  ч. гр.дело № 4189 /2020 г.

  Производство по чл.274,ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на И. Х. А. срещу определение, което се съдържа във въззивно решение № 1388 /30.06.2020 г. по гр. д. № 5085 /2019 г. на Софийския апелативен съд, г.о., с което е оставена без разглеждане частна жалба на И. Х. А. срещу определение № 27467 /21.11.2019 г., постановено по гр.д. № 2696 /2017 г. на Софийския градски съд на основание чл.248,ал.1 ГПК като недопустима поради липса на правен интерес.

  За да постанови обжалваното определение, въззивният съд е приел следното: Тъй като съобразно изхода на правния спор, предмет на въззивното производство, първоинстанционното решение се отменя и в частта му за разноските, предявената от ответника (И. Х. А.) въззивна частна жалба срещу определение № 27467 /21.11.2019 г., постановено по гр.д. № 2696 /2017 г. на Софийския градски съд, на основание чл.248,ал.1 ГПК, (с което е оставено без уважение искане за изменение на тези разноски) се явява недопустима – поради липса на правен интерес, поради което тя следва да бъде оставена без разглеждане.

  Насрещната страна Г. П. Ш. в писмен отговор оспорва основателността на частната жалба.

  По основателността на частната жалба:

  С първоинстанционното решение № 4430 /18.06.2019 г. по гр.д. № 2696 /2017 г. на Софийския градски съд И. Х. А. е осъден на основание чл.108 ЗС да предаде на Г. П. Ш. владението на същия недвижим имот и И. Х. А. е осъден да заплати на Г. П. Ш. разноски по делото в размер на 2 527 лева, от които 1 000 адвокатски хонорар, 525 лева държавна такса, 52 лева такса за вписване на искова молба, 150 лева депозит за вещо лице и 800 лева разноски за особен представител.

  С определение № 27467 /21.11.2019 г. по гр.д. № 2696 /2017 г. на Софийския градски съд, постановено на основание чл.248,ал.1 ГПК, първоинстанционният съд е оставил без уважение молбата на особения представител на И. Х. А. за изменение на решение № 4430 /18.06.2019 г. по делото в частта за разноските.

  С въззивно решение № 1388 /30.06.2020 г. по гр. д. № 5085 /2019 г. на Софийския апелативен съд, г.о., въззивният съд 1) е обезсилил първоинстанционното решение в частта, с която И. Х. А. е осъден на основание чл.108 ЗС да предаде на Г. П. Ш. владението на същия недвижим имот, и е прекратил съдебното производство в тази част. В тази част решението не е обжалвано и е влязло в сила; 2) е отменил първоинстанционното решение в частта, с която е уважен иск на Г. П. Ш. срещу И. Х. А. с правно основание чл.124,ал.1 ГПК за установяване на право на собственост върху незастроено дворно място и е отменил първоинстанционното решение в частта, с която И. Х. А. е осъден да заплати на Г. П. Ш. на основание чл.78,ал.1 ГПК сумата 2 527 лева разноски пред СГС, и вместо това е постановил друго решение, с което е отхвърлил иска. Въззивното решение е обжалвано с касационна жалба в тази част (по иска по чл.124,ал.1 ГПК), но с определение на настоящият състав на ВКС по гр.д. № 4190 /2020 г., постановено в производство по чл.288 ГПК, не е допуснато касационно обжалване. С това на основание чл.296,т.2 и т.3 ГПК въззивното решение е влязло сила.

  Поради изложеното и след като във въззивното производство, в което въззивната жалба на И. Х. А. срещу първоинстанционното решение е уважена изцяло и първоинстанционното решение е отменено изцяло в частта, с която И. Х. А. е осъден да заплати на Г. П. Ш. разноски по делото на основание чл.78,ал.1 ГПК, искането на И. Х. А. за изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските е без предмет (няма какво да бъде изменяно). Поради това изводът на въззивния съд, че частната жалба на И. Х. А. срещу определение № 27467 /21.11.2019

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари