Решение №67/12.05.2021 по дело №148/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 67

  гр. София, 12.05.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ

  ПЕТЯ КОЛЕВА

  при секретаря Галина Иванова и участието на прокурор Стелияна Атанасова като изслуша докладваното от съдия Колева НД № 148/21 г. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 346, т. 1 от НПК.

  Образувано е по жалба на защитниците на подс. Т. Б. С. срещу решение № 148/02.12.2020 г. по ВНОХД № 40/2020 г. на Бургаски апелативен съд.

  С жалбата на защитниците се навеждат трите касационни основания. Според тях нарушението на материалния закон се е изразило в неправилно осъждане на подзащитния им, оспорват приетата от апелативния съд форма на вината и претендират приложение на чл. 15 НК. По отношение на нарушението на процесуалния закон смятат, че не е спазен чл. 14 НПК като не били изложени съображения за противоречията в доказателствения материал. Относно доводът за явна несправедливост на наказанието липсват каквито и да е аргументи. Искат оправдаване на подс. С..

  В съдебно заседание адв. Д. - защитник на подсъдимия твърди, че „казусът е неизяснен от фактическа страна, страда от грешни правни изводи, недоказани и спорни“ и затова претендира отмяна на решение № 148/12.12.2020 г. на апелативен съд – Бургас и връщане на делото за ново разглеждане.

  Прокурорът от Върховна касационна прокуратура изразява становище, че жалбата от защитниците на подсъдимия е неоснователна, а решението на апелативен съд – Бургас намира за правилно и законосъобразно. Наложеното на подс. С. наказание счита за справедливо.

  Повереникът на частните обвинители – адв. С. моли съда да остави в сила решението на апелативен съд – Бургас, а жалбата на подс. С. да бъде отхвърлена като неоснователна.

  Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди доводите на страните и извърши проверка по делото, установи следното:

  С присъда № 311/31.10.2019 г. по НОХД № 1197/2016 г. Бургаският окръжен съд е признал подс. Т. Б. С. за виновен в това, че на 19.07.2013 г. в Р Сърбия, на автомагистрала Е-70 при км 538+300 между ГКПП Батровци – Белград при управление на моторно превозно средство – л. а. мерцедес, с рег. [рег.номер на МПС] в нарушение на правилата за движение, чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движение по пътищата на Република Сърбия, чл. 7, т. 1 от Конвенция за пътното движение и по чл. 8, т. 3 и т. 5 от Конвенция за пътното движение по непредпазливост причинил смъртта на С. Г. Л. и тежка телесна повреда на В. К. Л., поради което и на основание чл. 343, ал. 4 вр. ал. 3, пр. 3 б. „б“, пр. 1 вр. ал. 1, б. „б“ и б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1 вр. чл. 2 НК го осъдил на три години лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 НК отложил изпълнението на наказанието за срок от три години. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК лишил подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от четири години. Осъдил подс. С. да заплати направените по делото деловодни разноски.

  С решение № 148/02.12.2020 г. Бургаският апелативен съд е изменил цитираната присъда на окръжен съд - Бургас като оправдал подс. Т. С. по обвинението за нарушение на правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 7, т. 1 и чл. 8, т. 3 от Конвенция за пътното движение; заличил е В. В. Л. като страна във воденото наказателно производство срещу подсъдимия; потвърдил е присъдата в останалата ѝ част. На подсъдимия възложил направените във въззивното производство деловодни разноски по делото.

  Приоритетно следва да бъде даден отговор на възраженията за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до нарушение на материалния закон, защото от тяхното констатиране зависи дали ще бъдат обсъждани останалите доводи в жалбата на касатора.

  При извършената проверка от касационния състав не се установи наличието на касационното основание по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари