*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 67

  гр. София, 25.03.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на шестнадесети март, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1363 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. К. К. срещу решение №2 от 20.01.2020 г. по в.т.д.№331/2019 г. на АС Бургас. С решението в обжалваната част: след частична отмяна на решение №346 от 23.08.2019 г. по т.д.№72/2019 г. на ОС Бургас, Д. К. К. е осъден да заплати на „Експресбанк“ АД сумата от 24 570.92 лв., главница по договор за кредит от 22.05.2015 г., ведно със законната лихва от 11.04.2019 г. до окончателното изплащане; прогласено е за нищожно решение №346 от 23.08.2019 г. по т.д.№72/2019 г. на ОС Бургас в частта, с която е присъдена договорна лихва за забава за периода 31.10.2016 г. – 08.02.2019 г. върху падежирани 29 бр. вноски и в тази част делото е върнато за нова разглеждане от друг състав на ОС Бургас; разпределена е отговорността за разноските пред двете инстанции.

  В жалбата се излагат съображения, че решението в посочената част, както и в частта, потвърждаваща първоинстанционното решение, е неправилно, като се иска отмяната му и отхвърляне на предявените искове.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

  При произнасянето си съставът на АС Бургас е допуснал очевидна фактическа грешка по смисъла на чл.247 от ГПК, която се изразява в несъответствие между формираната в мотивите на решението действителна воля на въззивния съд относно правилността на първоинстанционното решение в частта му, с която Д. К. К. е осъден за заплати сумата от 50 877.31 лв., главница по договор за кредит от 22.05.2015 г. /решението на първата инстанция е било обжалвано с въззивна жалба от Д. К. К. и в тази част/ и отразяването на волята в диспозитива на решението, в който липсва потвърждаване на първоинстанционното решение в посочената част.

  Доколкото на основание чл.247 от ГПК констатираната очевидна фактическа грешка може да бъде отстранена и по инициатива на съда, производството по т.д.№1363/2020 г. на ВКС, ТК, Второ отделение следва да бъде прекратено, а делото изпратено на АС Бургас за отстраняване на допусната очевидна фактическа грешка, след което същото следва да бъде върнато за произнасяне по касационната жалба.

  Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

  ОПРЕДЕЛИ:

  ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№1363/2020 г. ва ВКС, ТК, Второ отделение.

  Връща делото на АС Бургас за изпълнение на дадените указания за отстраняване на допуснатата очевидна фактическа грешка в решение №2 от 20.01.2020 г. по в.т.д.№331/2019 г. на АС Бургас, след което делото да се върне за произнасяне по касационната жалба на Д. К. К..

  Определението не може да се обжалва.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари