Решение №67/28.06.2021 по дело №1010/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 67

  София, 28.06. 2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  при участието на секретаря Анета Иванова

  изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело № 1010/2021 година по описа на Върховния касационен съд, гражданска колегия, първо отделение и за да се произнесе, съобрази:

  Производството е по чл. 307 ал.2 ГПК.

  Ф. М. е подал молба вх. № 5107090 от 04.08.2020г. с искане да се отмени влязлото в сила решение на Софийския районен съд, 25-ти състав от 01.12.2010г. по гр.д.№ 46344/2008г./ , на основание чл.303 ал.1 т. 2 и т.5 предл. първо и второ ГПК.

  В молбата за отмяна се твърди, че молителят е български и алжирски гражданин, не живее в Република България и е следвало да бъде призован чрез съдебна поръчка от А., Вместо това е бил представляван от особен представител, назначен от съда при условията на чл.47 ал.6 ГПК, който не е извършил всички необходими правни действия за защита на правата на ответника. Поддържа се също така, че за молителя съществува съмнение за истинността на саморъчното завещание, което е послужило за основание за уважаване на иска.

  Ответникът В. Й. П. изразява становище, че молбата за отмяна е недопустима и неоснователна.

  Върховният касационен съд, първо гражданско отделение разгледа подадената молба за отмяна и намира следното:

  Молбата за отмяна е допустима – подадена от страна по делото, по отношение на която резултатът е неблагоприятен . Спазен е и срокът по чл.305 ал.1 ГПК, тъй като няма данни по делото молителят, позоваващ се на нарушено право на участие по делото, да е узнал за решението повече от три месеца преди подаване на молбата за отмяна.

  Разгледана по същество молбата за отмяна е неоснователна по следните съображения.

  Основанието за отмяна по чл. 303 ал.1 т.5 ГПК, на което се позовава молителят, е налице когато страната не е участвала при разглеждането на делото или не е била надлежно представлявана, както и когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства. Представляването от особен представител само по себе си не е основание за отмяна на влязлото в сила решение, независимо от това дали особеният представител е предприел адекватна и пълноценна защита на представлявания. За да се приеме, че правото на участие на страна, представлявана от особен представител е нарушено, е необходимо назначаването на особения представител да е станало в нарушение на процесуалните норми.

  По настоящото дело молителят Ф. М. е бил ответник по предявения срещу него от В. Й. П. установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК за признаване на ищеца за собственик на апартамент в [населено място],[жк]бл. ..... вх ..... ет. .... ап.№ ..... . Установено е по делото, че той е български гражданин и е регистрирал в общината за настоящ адрес процесното жилище. Видно от представеното удостоверение от СДВР, сектор „Български документи за самоличност“, в Националната база данни не е отразено, че той има настоящ адрес в чужбина /чл.94 ал.3 от Закона за гражданската регистрация/.

  Процесуалните правила предвиждат, че страните се призовават на посочения в исковата молба адрес. Ако ответникът не бъде намерен на адреса, който ищецът е посочил, съгласно чл.47 ал.3 ГПК в редакцията към 2009г., когато е разгледано настоящото дело, съдът е длъжен да провери служебно неговата адресна регистрация и да изпрати призовка на настоящия или постоянния адрес, ако той не съвпада с посочения по делото. Ако ответникът не може да бъде намерен на нито един от двата адреса, съдът е длъжен да разпореди залепване на уведомление при условията на чл. 47 ал.1 ГПК и да приеме призоваването за редовно, ако адресатът не се яви в канцеларията на съда да получи съобщението в двуседмичен срок – чл.47 ал.2 ГПК. В този случай на ответника се назначава

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари