Решение №67/12.09.2019 по дело №1392/2018

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Неравноправна ли е по смисъла на чл.143 от ЗЗП клауза от договор за кредит, съгласно която всички вреди от валутните промени и валутният риск са в тежест само на потребителя и намират ли приложение за валутните разлики изключенията по чл.144, ал.3 от ЗЗП?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на трети юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

При секретаря Валерия Методиева като изслуша докладваното от съдия Николова т.д.№1392 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

История на спора

По жалба на касатора С. Д. Д. е допуснато касационно обжалване на решение №5418 от 20.07.2017г. по гр.д. №14265/2016г. на Софийски градски съд, ГО, ІІ Е въззивен състав, поправено с решение от 09.01.2018г. по същото дело, в частта, с която след частична отмяна на решение от 29.02.2016г., постановено по гр.д. №30194/2013г. по описа на СРС, І ГО, 38 състав, са отхвърлени предявените от него искове с правно основание чл.26, ал.4 ЗЗД вр. с чл.26, ал.1 от ЗЗД вр. с чл.143 ЗЗП, т.3, т.10 и т.12, относно следните клаузи от договор за потребителски кредит HL 27899 от 18.10.2007г.: чл.3, ал.1, чл.6, ал.2 и ал.3, чл.22, ал.1 и чл.22, ал.2, както и искът с правно основание чл.55 ал.1 от ЗЗД – за заплащане на сумата от 24 900 лв., представляваща недължимо платена поради валутна разлика между швейцарски франк и лева, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2013г. до окончателното изплащане на вземането, като неоснователни, както и в частта за разноските.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Поддържа, че клаузите на чл.3 ал.1 и чл.6 ал.3 от процесния договор противоречат на чл.146 от ЗЗП, тъй като не са индивидуално уговорени, както и на чл.143 ЗЗП, т.3 т.10 и чл.12, тъй като се касае за уговорки във вреда на потребителя, които не отговарят на изискването за добросъвестност и водят до значително неравновесие между правата и задълженията на банката и потребителя. Твърди, че въззивният съд неправилно и изцяло немотивирано е приел, че клаузата на чл.6 ал.3 от договора няма пряко отношение към формирането на базовия лихвен процент, поради което не рефлектира върху размера на възнаградителната лихва. Излага доводи, че изводът на съда, че с клаузата на чл.3 ал.1 от договора страните са постигнали съгласие относно начина на формиране на възнаградителната лихва противоречи на останалата част от мотивите на решението. Счита за неправилен и несъстоятелен извода на въззивния съд, че средният потребител може да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №136/20.01.2021 по дело №1467/2019
    В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната (евро), а не в чуждестранната валута (щвейцарски франкове), уговорена в кредитния договор, и кредитът е остойностен в чуждестранна валута и задължението за погасяване е посочено в договора в същата…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари