Определение №666/03.11.2020 по дело №1737/2020

Спорът е разрешен с Решение №50/12.05.2021 по дело №1737/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

След отмяна на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) с решение на ВАС, налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя, при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия?

Отговор

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осми октомври през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 1737 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго-про продажби“ АД срещу решение № 200/14.02.2020 г., постановено по възз. гр. дело № 2171/2019 г. на Варненския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 4300/16.10.2019 г., изменено в частта за разноските с определение № 15332/22.11.2019 г., постановени по гр. дело № 8697/2019 г. на Варненския районен съд, е уважен предявеният от С. В. П. срещу жалбоподателя, отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК, като е признато за установено между страните, че ищецът не дължи на ответника-касатор сумата 5 623.48 лв., служебно начислена сума за електрическа енергия за периода 25.05.2017 г. - 24.04.2018 г. за абонатен № [ЕГН], клиентски № [ЕГН] и обект на потребление [населено място], обл. С., [улица]; в тежест на касатора са възложени разноските по делото.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. В жалбата се поддържат оплаквания и доводи за неправилност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК.

Ответникът по касационната жалба – ищецът С. П., в отговора си излага становище и съображения за процесуална недопустимост на жалбата, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване, както и за неоснователност на жалбата.

Мотиви

Възражението на ищеца за процесуална недопустимост на касационната жалба на ответника съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, пр. 2, поради това, че процесният договор между страните за доставка на електрическа енергия бил търговска сделка и делото било търговско, а цената на иска е под 20 000 лв., е неоснователно. Съгласно чл. 318, ал. 2 от ТЗ, не е търговска продажбата, която има за предмет вещ за лично потребление и купувачът е физическо лице, като съгласно фикцията, установена с чл. 110, ал. 2 от ЗС, енергията има статута на движима вещ. Поради това, процесният договор за доставка (дистанционна продажба) на електрическа енергия не е търговска сделка, респ. – настоящото дело не е търговско, а е гражданско. Същият извод следва и от разпоредбата на чл. 113 от ГПК, съгласно която, делата, образувани по искове на и срещу потребител, се разглеждат като граждански дела, като в случая ищецът несъмнено има качеството на потребител. Релевантна за приложението на разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, пр. 1, във връзка с изменената разпоредба на чл. 113 (ДВ, бр. 100/2019 г.) от ГПК е датата на подаването на касационната жалба – 23.03.2020 г., а не датата на подаването на исковата молба, както неоснователно поддържа ищецът. При това положение, приложима в случая е разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, пр. 1 и тъй като цената на иска възлиза на сумата 5 623.48 лв. – над 5 000 лв., то касационната жалба на ответното дружество е процесуално допустима. Неоснователно е и искането на ищеца за спиране на производството по настоящото дело до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 3/2019 г. на ОСГТК на ВКС. Последното има за предмет договора за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец, а в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари