Определение №661/02.12.2020 по дело №261/2020

Спорът е разрешен с Решение №60052/13.07.2021 по дело №261/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

От кой момент пораждат действие /влизат в сила/ решенията на Управителния съвет /УС/ на юридическо лице с нестопанска цел за изключване и приемане на членове – от момента на вземането им или след изтичане на срока за оспорването им пред ОС, респ. след приключване на оспорването с потвърждаването им? Допустимо ли е лице, което е прието за нов член на сдружение с нестопанска цел с решение на УС, да участва с право на глас в ОС при гласуване на решение по направено оспорване на приемането му? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Лицето, отправило искане до съда за свикване на ОС на ЮЛНЦ /сдружение/ поради бездействие на УС на сдружението, легитимирано ли е да проведе свиканото от съда въз основа на това искане общо събрание? Следва ли в определението на съда за свикване на ОС на сдружение поради бездействие на УС да има изрично овластяване на лице или лица, които да извършат действията по провеждането на ОС? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Обвързан ли е въззивният съд да се произнесе само по конкретните оплаквания и доводи във въззивната жалба или следва да се произнесе по всички направени от страните възражения в първоинстанционното производство? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 261 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК, във връзка с чл. 280 ГПК, ал. 1 и ал. 2.

Образувано е по касационна жалба на ищеца Сдружение „Национална транспортна камара“, [населено място] чрез процесуален представител адв. С. Р., срещу решение № 1769 от 12.07.2019г., поправено с определение № 3243 от 07.10.2019г., по в. т. дело № 1057/2019г. на Софийски апелативен съд, Търговска колегия, 15 състав, с което след отмяна на решение № 1469 от 11.07.2018г. по т. дело № 1784/2017г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI – 8 състав е отхвърлен като неоснователен предявеният от Сдружение „Национална транспортна камара“ иск с правно основание чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ  във връзка c чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ за отмяна на решенията на Общото събрание на Сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“ /АЕБТРИ/, проведено на 08.05.2017г. в [населено място], [улица], зала № 105А на Дома на науката и техниката и председателствано от Г. П., както следва: решение по т. 1 от дневния ред в частта за отхвърляне на искането за отмяна и оспорване на решения на Управителния съвет от 07.03.2019г. и от 12.03.2017г. за приемане на общо 30 нови членове и решение на Управителния съвет от 11.04.2017г., с което са изключени от сдружението общо 12 редовни членове, по т. 2 от дневния ред за промени /изменения и допълнения/ на устава на АЕБТРИ, решение по т. 3 от дневния ред за промени в устава на Управителния съвет на АЕБТРИ /за освобождаване на членове и избор на нови членове/ и по т. 4 от дневния ред за обсъждане на финансовите резултати за 2016г., за приемане на програма за подобряване на финансовото състояние на АЕБТРИ и предявяване на отговорност, и Сдружение „Национална транспортна камара“ е осъдено да заплати на Сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“ сумата от 6 973,34 лв., представляваща разноски за първоинстанционното и въззивното производство.

Касаторът прави оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Счита за неправилен извода на съда, че процедурата по свикване на Общото събрание е спазена. Твърди, че по делото липсват доказателства за провеждане на Общо събрание по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари