Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Решение по чл. 290 ГПК

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно характера на производството по чл. 423 ГПК и правното значение на определението за приемане на възражението на длъжника срещу заповедта за изпълнение по чл. 423 ГПК за допустимостта на производството по чл. 422 ГПК.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и първи април през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

при секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №****** по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от от Ч. Т. П., чрез адв.В.Р. срещу решение №****** на Апелативен съд- Пловдив. С въззивното решение, постановено след отмяна от ВКС на предходното въззивно решение за обезсилване на обжалваното първоинстанционно решение, отново се обезсилва решение №****** и се прекратява производството по делото, като се обявява за влязла в сила заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК №****** на Районен съд-Смолян и се присъждат на ищеца разноски в размер на 11 325.60 лева.

В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е неправилно поради нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон и поради необоснованост, поради което следва да се отмени и да се постанови решение по същество като се отхвърлят предявените искове. Изложени са подробни доводи, че исковете са допустими, тъй като са предявени след определение на съда за приемане по реда на чл. 423 ГПК на възражението срещу издадената заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК, подадено от касатора /длъжник в заповедното производство/. Оспорват се като незаконосъобразни изводите на въззивния съд относно срока за подаването на възражението по чл. 414 ГПК, както и относно правната същност на определението на ОС-Смолян по чл.423 ГПК, респ. крайният извод за недопустимост на производството по иска, предявен по реда на чл. 422 ГПК.

Ответникът „Юробанк България“ АД поддържа, че жалбата е неоснователна. Счита, че обжалваното решение е законосъобразно, правилно и постановено при спазване на материалните и процесуалноправни норми.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и заявените касационни основания, съобразно правомощията си по чл. 290, ал. 2 ГПК приема следното:

Възизвният съд съобразява, че с решение на ВКС по т.д.№1131/2019г. е отменено въззивно решение ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №24/20.01.2022 по дело №506/2021 3
  Определение №24/20.01.2022 по дело №506/2021
  Относно характера на производството по чл. 423 ГПК и правното значение на определението за приемане на възражението на длъжника срещу заповедта за изпълнение по чл. 423 ГПК за допустимостта на производството по чл. 422 ГПК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №58/17.06.2020 по дело №1131/2019
  Налице ли е процесуалноправна легитимация за банката, в качеството й на кредитор по сключен договор за кредит, да предяви установителен иск по реда на чл.422 ГПК, след като вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение, е било цедирано в полза на трето лице, а в последствие отново придобито от…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!